Nowe narzędzia BladeLogic do zarządzania serwerami Solaris

BladeLogic (producent oprogramowania zarządzającego serwerami) wprowadził do swojej oferty na początku kwietnia dwa narzędzia przeznaczone dla administratorów zarządzających różnymi środowiskami sieciowymi, w tym serwerami Solaris (Sun).

BladeLogic (producent oprogramowania zarządzającego serwerami) wprowadził do swojej oferty na początku kwietnia dwa narzędzia przeznaczone dla administratorów zarządzających różnymi środowiskami sieciowymi, w tym serwerami Solaris (Sun).

Szczegółowe dane o tych produktach można znaleźć w witrynach zarówno firmy BladeLogic (www.bladelogic.com), jak i BigAdmin, której właścicielem jest Sun:http://www.sun.com/bigadmin/products/software/management/indexBladeLogic.html.

Zobacz również:

BigAdmin to witryna, na której można znaleźć omówienie narzędzi używanych do zarządzania serwerami, opis poprawek usprawniających pracę takich narzędzi oraz wiele użytecznych informacji przeznaczonych dla użytkowników sieci Linux, Solaris i Unix. Witryna cieszy się dużym powodzeniem, o czym świadczy fakt, że odwiedza ją co miesiąc ponad 150 tys. internautów.

Oprogramowanie opracowane przez BladeLogic pozwala administratorom systemów zarządzać serwerami Solaris, przy czym większość zadań jest wykonywana automatycznie. Narzędzia prowadzą audyt serwerów (kontrolując ich konfiguracje) i są łatwe w obsłudze, tak iż administrator może łatwo zarządzać dowolną ich liczbą w sieci.

Dwa narzędzia opracowane przez BladeLogic to Network Shell i Configuration Manager.

BladeLogic Network Shell - narzędzie (obsługiwane platformy: Solaris 7, 8, 2.x; RedHat Linux 7.x, 6.2; Windows 2000; NT 4.0; FreeBSD 4.x, 3.x; HP/UX 11, 10.2 i IBM AIX 4.x) zawierające interfejs oparty na wierszu polecenia i rozwiązania, dzięki którym administrator może z centralnej konsoli zarządzania komunikować się w bezpieczny sposób z lokalnymi i zdalnymi serwerami. Administrator może wtedy manipulować plikami, modyfikować oprogramowanie, zatrzymywać lub uruchamiać procesy oraz wpisywać polecenia zarządzające serwerami. Narzędzie jest instalowane na jednym serwerze zarządzania, współpracuje z agentami rezydującymi na stałe na serwerach docelowych.

BladeLogic Configuration Manager - oprogramowanie oferujące podobne możliwości co Network Shell, ale zawierające graficzny interfejs GUI, a nie wiersz polecenia. Configuration Manager prowadzi audyt systemów, śledzi ich pracę oraz dystrybuuje pliki i zawiera moduły inwentaryzujące w sieci.


×