Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami wirtualnymi

Sieci wirtualne są zdefiniowanymi przez oprogramowanie grupami składającymi się ze stacji roboczych pochodzących z różnych segmentów sieci. Mogą komunikować się ze sobą w taki sposób, jakby znajdowały się w jednym segmencie LAN.

Sieci wirtualne są zdefiniowanymi przez oprogramowanie grupami składającymi się ze stacji roboczych pochodzących z różnych segmentów sieci. Mogą komunikować się ze sobą w taki sposób, jakby znajdowały się w jednym segmencie LAN.

Oczywiste jest, że sieci wirtualne (VLAN) stanowią system elastyczny. Jedno przeciągnięcie ikony może zmienić ich topologię. VLAN stały się dostępne dzięki wprowadzeniu technologii sieci przełączanych.

Jednak niemniejszą korzyścią z użycia VLAN może okazać się zarządzanie oparte na gospodarce podziału zasobów sieci. Ten typ zarządzania sieciami wirtualnymi umożliwi administratorom szczegółowe określenie zasad ich użytkowania w sposób minimalizujący problemy będące zmorą dotychczasowych rozwiązań.

Na przykład, można będzie przydzielić większy priorytet aplikacjom mającym istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Jeśli przeciążenie sieci spowoduje zwolnienie jej pracy, to mimo tego aplikacja o podstawowym znaczeniu będzie miała przydzieloną wystarczającą szerokość pasma. John McConnel, prezydent firmy konsultingowej z Colorado, uważa, że dopiero tego typu zarządzanie umożliwia optymalizację procesów z punktu widzenia biznesu. Spodziewa się, że narzędzia służące do zarządzania sieciami wirtualnymi oparte na zasadach podziału ich zasobów będą się rozwijać dynamicznie w ciągu najbliższych kilku lat i pozwolą administratorom definiować nie tylko dostępność zasobów dla użytkownika, ale także szerokość pasma, z której może indywidualna aplikacja korzystać. Narzędzia te zapewne umożliwią także określenie praw administratorów w ten sposób, aby łatwość reorganizacji sieci wirtualnej nie prowokowała do dokonywania zmian organizacji sieci w trakcie godzin jej największego obciążenia. Inną zaletą może się okazać automatyzacja procesu określania zasad korzystania z sieci.

Jednym z liderów nowej techniki staje się Cabletron Systems Inc. Jego Virtual NetWork Service umożliwia kontrolę zasobów sieci wirtualnych. Inni producenci tacy jak Digital Equipment Corp., 3Com Corp., Bay NetWorks Inc. oraz Cisco Systems Inc. także przygotowują narzędzia do zarządzania VLAN. Najłatwiejszy start mają Cabletron i Digital, gdyż od nich właśnie pochodzą podstawowe zasady technologii zarządzania sieciami wirtualnymi.

Ważnym uzupełnieniem omawianych narzędzi jest zdalny monitoring zasobów sieciowych (RMON). Wielu producentów przełączników wyposaża je obecnie standardowo w agentów RMON. Nowe narzędzia monitorujące mogą zbierać statystyczne dane o ruchu w sieci oraz przesyłać indywidualne informacje do zewnętrznych narzędzi. Informacje te mogą być właśnie podstawą do zarządzania siecią wirtualną. Połączenie nowoczesnych technologii monitoringu sieciowego z gospodarką opartą na podziale zasobów sieci między jej użytkowników może prowadzić do wzrostu efektywności przedsiębiorstw w sposób dotychczas nieosiągalny.


TOP 200