Nowe możliwości macierzy Eva

HP poszerza funkcjonalność swoich macierzy wirtualnych rodziny Eva (StorageWorks Enterprise Virtual Array), o rozwiązanie HP StorageWorks Continuous Access Eva v1.1 oraz szereg nowych usług.

Pamięci masowe Eva (systemy HP StorageWorks eva3000 i eva5000) stanowią podstawowy element strategii firmowej o nazwie Adaptive Enterprise. Ma ona na celu uproszczenie zarządzania macierzami oraz zwiększenie ich dostępności.

HP StorageWorks Continuous Access Eva v1.1. to rozwiązanie oparte na oprogramowaniu i specjalnym kontrolerze, które replikuje dane zdalnie w czasie rzeczywistym między macierzami HP StorageWorks Eva, chroniąc w ten sposób zasoby użytkowników przed uszkodzeniem. Oprogramowanie obsługuje macierze eva3000 i eva5000, i replikuje dane w trybie asynchronicznym, co ułatwia przenoszenie danych między odległymi systemami

Zobacz również:

Nowe usługi to: Foundation Service Solution (serwis podstawowy dla macierzy eva3000 i eva5000), Proactive Service Solution (serwis prewencyjny dla macierzy eva5000 i Enhanced Proactive Service Solution (serwis rozszerzony dla eva5000).


TOP 200