Nowe możliwości kompresji wideo

Pojawienie się Video for Windows i możliwości włączania sekwencji wideo do aplikacji windowsowych zachęciły wiele firm do opracowania nowych metod kompresji wideo. Pozwalają one na szybsze odtwarzanie wideo, bez potrzeby korzystania ze specjalistycznego sprzętu.

Pojawienie się Video for Windows i możliwości włączania sekwencji wideo do aplikacji windowsowych zachęciły wiele firm do opracowania nowych metod kompresji wideo. Pozwalają one na szybsze odtwarzanie wideo, bez potrzeby korzystania ze specjalistycznego sprzętu.

Firma Media Vision opracowała nowy algorytm kompresji i dekompresji zapamiętanych sekwencji wideo Captain Crunch, działający z szybkością do 30 ramek na sek, przy rozdzielczości 320x240 pikseli. Dotychczasowe programowe metody kompresji, stosowane w QuickTime dla Macintosha i w Video for Windows, dawały rozdzielczość jedynie 160x120 pikseli przy szybkości do 15 ramek na sek.

Przewiduje się, że metoda zostanie zakupiona przez firmy Apple i Microsoft i włączona do nowych wersji ich sztandarowych produktów. Firma Media Vision współpracuje także w opracowaniu układów scalonych, dokonujących kompresji i dekompresji w czasie rzeczywistym obrazów wideo zgodnie z opracowanym algorytmem. Ocenia się, że nowy układ scalony zmniejszy koszt kart do zapamiętywania i kompresji/dekompresji wideo do ok. 300 USD. Obecna cena takich kart jest większa niż 700 USD.


TOP 200