Nowe możliwości bazy danych Oracle Autonomous Database Cloud

Korporacja przedstawiła najnowszy element autonomicznej, chmurowej bazy danych noszącej nazwę Oracle Autonomous Database Cloud. To usługa Oracle Autonomous Transaction Processing, która przetwarza dane wykorzystując technologię maszynowego uczenia.

Oracle Autonomous Database opiera się na takich rozwiązaniach bazodanowych, jak infrastruktura Exadata, klastry Real Application Clusters oraz technologii Active Data Guard umożliwiającej odzyskiwanie danych po awarii. Nowa usługa Oracle Autonomous Transaction Processing wspomaga zadania przetwarzania transakcyjnego, raportowania, zadań wsadowych i obciążeń IoT za pomocą jednej bazy danych.

Oracle Autonomous Database z funkcjami automatycznego sterowania, zabezpieczania i naprawy usprawnia zarządzanie danymi. Usługa pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie instancji bazodanowych i łatwą konwersję istniejących baz danych, zmniejszając przez to koszty i czas wprowadzania nowych produktów.

Zobacz również:

Według firmy Oracle automatyzacja operacji i bieżącego dostrajania umożliwia zredukowanie kosztów administracyjnych o ok. 80%, a dzięki efektywności samoczynnej optymalizacji i elastycznemu modelowi płatności za faktyczne użycie koszty mogą spaść jeszcze bardziej – nawet o 90%.

Oracle zapewnia, że ochrona obejmuje wszystkie typy awarii – systemowe, zewnętrzne, czy błędy użytkowników. Dostępność nowej bazy danych wynosi 99,995, co odpowiada niespełna 2,5 minutom przestoju w miesiącu włącznie z przerwami na konserwację.

Źródło: Oracle


TOP 200