Nowe możliwości OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian

Alcatel-Lucent zmodyfikował swój system zdalnego zarządzania i ochrony danych przechowywanych na laptopach. Rozwiązanie OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian (opracowane w Bell Labs) zostało rozszerzone między innymi o nowe funkcje szyfrowania i obsługi sieci VPN.

Nowe możliwości OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian
OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian oferuje obecnie szereg nowych funkcjonalności, takich jak:

1. Pełna integracja z rozwiązaniami do szyfrowania twardych dysków (FDE). Umożliwia to zdalne zarządzanie kluczami szyfrującymi i wprowadza drugi element wykorzystywany w autentykacji w sytuacji, kiedy laptop jest wyłączony lub nie podłączony do sieci. Klucze i drugi element do autentykacji są przechowywane na karcie NLG i mogą być zdalnie usunięte, aby nikt nie mógł w przypadku kradzieży odczytać danych z twardego dysku.

2. Active Smartcard (karta elektroniczna z możliwością aktualizacji danych) dla systemu Windows i autentykacja przed uruchomieniem systemu. Wiele rozwiązań FDE wykorzystuje karty elektroniczne do przechowywania kluczy szyfrujących - co jednak nie pozwala na ich aktualizację za pośrednictwem sieci. NLG emuluje obecnie tego rodzaju kartę, umożliwiając administratorom tworzenie, unieważnianie i ponowne wydawanie kart elektronicznych lub PIN-ów przez sieć.

3. Dostęp przez SSL VPN. SSL VPN umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego terminala.

4. Obsługa wielu użytkowników. Ppcja ta umożliwia współdzielenie jednej karty NLG przez wielu użytkowników, bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

5. Brama o mniejszych rozmiarach - wykorzystywana w rozwiązaniu i instalowana w centrum zarządzania brama została dostosowana do potrzeb firm z maksymalnie 500 użytkownikami.


TOP 200