Nowe modele stacji roboczych HP

Najnowsze modele stacji roboczych oraz multimedialnych X terminali zaprezentował Hewlett-Packard 20 września w Palo Alto oraz 24 września w Wiedniu.

Najnowsze modele stacji roboczych oraz multimedialnych X terminali zaprezentował Hewlett-Packard 20 września w Palo Alto oraz 24 września w Wiedniu.

HP 9000 745i/100 i 747i/100 to nowe modele przemysłowych stacji roboczych, opartych na procesorze PA-RISC 7100 z zegarem 100 Mz. przeznaczone do wykonywania intensywnie obciążających komputer aplikacji w takich dziedzinach jak wytwórczość, lotnictwo i badania przestrzeni kosmicznej, telekomunikacja, transport, systemy dystrybucji energii itp.

HP 715/75 i 725/75 są nowymie modelami inżynierskich stacji roboczych dużej mocy z rodziny HP Apollo Series 700. W porównaniu z poprzednimi modelami 715 i 725 szybkość CPU, bazującego na technologii PA-RISC, wzrosła o 50 %, a efektywność wykonywania aplikacji nawet o 80%. HP jest największym dostawcą stacji roboczych dla inżynierskich zastosowań w mechanice (w 1992 r. 30,1% rynku przed SUN - 20,5%) oraz w elektronice (w 1992 r. 41,4% rynku przed SUN - 25,2%; wszystkie dane za Dataquest).

HP ENVIZEX to nowa rodzina w pełni multimedialnych X terminali. Współdziałanie z multimediami i komputerami PC obejmuje obsługę dźwięku oraz lokalnego skanera. Wbudowany napęd dyskietek pozwala uruchamiać z nich aplikacje.

Nowe X terminale są przeznaczone głównie do zastosowań technicznych dla użytkowników, którzy chcą uzupełnić swoje sieci stacji roboczych nowymi stanowiskami pracy, tanimi a szybkimi. Do typowych zastosowań należą MCAD, CASE oraz GIS.


TOP 200