Nowe łącze międzynarodowe Crowleya

Crowley Data Poland, dostawca technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu i transmisji danych, uruchomił łącze STM-1 155Mb/s do Frankfurtu.

Crowley Data Poland, dostawca technologii bezprzewodowego dostępu do Internetu i transmisji danych, uruchomił łącze STM-1 155Mb/s do Frankfurtu.

Nowe łącze międzynarodowe Crowleya będzie obsługiwane przez sieć Global Crossing, drugiego - obok Telii - partnera firmy w połączeniach międzynarodowych. Współpraca z kilkoma dostawcami międzynarodowych łączy internetowych ma zapewniać niezawodności sieci.

Zobacz również:

Oprócz międzynarodowych łączy internetowych Crowley jest połączony z operatorami krajowymi, najwięksi z nich to: TP S.A., , Atman. Firma jest również obecna w warszawskim miedzyoperatorskim punkcie wymiany ruchu WIX.

"Sumaryczna przepływność łączy wychodzących z sieci Crowley znacznie przekracza już 200Mb/s i jest ciągle rozszerzana w miarę potrzeb." - twierdzi Paweł Papliński, kierownik działu analiz i produktów w Crowley.

W maju Crowley Data Poland ujednolicił markę z międzynarodową grupą kapitałową. Obecna nazwa - Crowley - jest zgodna z nazewnictwem stosowanym w firmach należących do George'a Crowleya. Tym samym firma zrezygnowała z dotychczasowej nazwy sieci bezprzewodowej DATASTAR i promuje ją pod jednolitą marką CROWLEY.


TOP 200