Nowe łącze międzynarodowe Crowley

Crowley Data Poland razem z Energis oraz Global Crossing uruchomił pod koniec lipca tego roku kolejne międzynarodowe łącze STM-1 (155 Mb/s) do Frankfurtu.

Operator telekomunikacyjny Crowley Data Poland dysponuje trzema łączami międzynarodowymi do Frankfurtu oraz łączem do wymiany ruchu międzynarodowego realizowanym poprzez sieć Telia – z punktem styku w Warszawie. Uruchamianie kolejnych połączeń międzynarodowych jest zgodne z obecną polityką Crowley, której celem jest przygotowanie firmy do akcesji Polski z Unią Europejską.

Uruchomione w lipcu łącze STM-1 do Frankfurtu zwiększyło możliwości firmy w zakresie świadczenia usług międzynarodowych do przepływności 622 Mb/s. Crowley posiada również punkt styku z siecią TPNet, dzięki której realizowana jest wymiana ruchu międzynarodowego.

„Wejście do Unii jest szansą naszej firmy, do której się starannie przygotowujemy. Przede wszystkim rozbudowujemy własną sieć, poprzez uruchamianie kolejnych łączy do sieci międzynarodowych. Wprowadzamy również nowe produkty i usługi, które będą konkurencyjne na rynkach UE.” – powiedział Jarosław Roszkowski, dyrektor generalny Crowley Data Poland.