Nowe laboratorium dydaktyczne na Politechnice Warszawskiej

W Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zostało oddane do użytku nowe laboratorium dydaktyczne Systemów Dostępowych i Teletransmisyjnych (SDiT). W sprzęt dostępowy i teletransmisyjny SDH wyposażył je Alcatel-Lucent.

Dzięki nowemu laboratorium studenci będą mogli - w ramach regularnych zajęć - a także w ramach projektów i prac dyplomowych, badać najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie: dostępowe, światłowodowe FTTx, kablowe xDSL, linie miedziane, systemy teletransmisyjne SDH oraz badać jakość usług stacjonarnych i komórkowych, w tym jakość usług audio i wideo.

W ramach współpracy z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej Alcatel-Lucent przekazał do nowego laboratorium rozwiązania teletransmisyjne SDH oraz zaawansowany system dostępowy ISAM 7302. Jest to pierwsza na świecie "zielona" platforma DSL, która oferuje ograniczone zużycie energii, unikalną koncepcję rozproszonego DSLAM oraz oryginalną technologię "Smart DSL". "Alcatel-Lucent bardzo aktywnie angażuje się we wszelkie działania na rzecz wspierania nauki polskiej" - powiedział Andrzej Dulka, prezes zarządu Alcatela-Lucenta w Polsce. "Mam poczucie, że poprzez tego typu działania przyczyniamy się do wzrostu innowacyjności i rozwoju technologicznego kraju" - dodaje.

Zapraszamy też do serwisu studenci.computerworld.pl.


TOP 200