Nowe kontrakty Prokomu

Prokom Software wygrał przetarg Departamentu Dostaw Sprzętu i Uzbrojenia Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej na dostawę sprzętu komputerowego dla polskiej armii. Wartość kontraktu, który ma być zrealizowany w pierwszej połowie grudnia br., szacowana jest na ok. 1,9 mln zł. Jest to już kolejna zawarta w tym roku umowa Prokomu z MON.

Prokom Software wygrał przetarg Departamentu Dostaw Sprzętu i Uzbrojenia Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej na dostawę sprzętu komputerowego dla polskiej armii. Wartość kontraktu, który ma być zrealizowany w pierwszej połowie grudnia br., szacowana jest na ok. 1,9 mln zł. Jest to już kolejna zawarta w tym roku umowa Prokomu z MON.

W ramach umowy Prokom dostarczy 274 stacje robocze produkcji Compaqa i 116 drukarek Hewlett-Packarda.

Firma zawarła również umowę z Ministerstwem Finansów na dostawę, instalację i uruchomienie 258 serwerów dla Izb i Urzędów Skarbowych. Łączna wartość tego kontraktu wynosi 24,6 mln zł, a jego przedmiotem są wieloprocesorowe serwery IBM NetFinity 8500R.

Serwery te, na których Prokom zainstaluje oprogramowanie systemowe i narzędziowe dostarczone przez ministerstwo, będą stanowić platformę dla Systemu Rachunkowości Podatkowej obejmującego 355 lokalizacji na terenie kraju.

Kolejna umowa z Ministerstwem Finansów dotyczy dostawy elementów aktywnych i kabli krosujących dla sieci lokalnych Izb i Urzędów Skarbowych, a jej wartość wynosi 3,7 mln zł. Nowe urządzenia posłużą do modernizacji oraz rozbudowy lokalnych sieci komputerowych w Izbach i Urzędach Skarbowych na terenie całego kraju.


TOP 200