Nowe kontrakty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie podpisał z Apexim SA umowę na kompleksową informatyzację. Wartość kontraktu wynosi 6,3 mln zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie podpisał z Apexim SA umowę na kompleksową informatyzację. Wartość kontraktu wynosi 6,3 mln zł.

***

Kuźnia Jawor podpisała z firmą Milimex umowę na wdrożenie systemu Scala 5. System ten będzie wspomagał m.in. zarządzanie produkcją, projektami i logistyką. System ma pracować na platformie Novell NetWare i bazie danych Pervasive SQL. Wartość kontraktu wynosi 900 tys. zł.

***

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej podpisało z Centrum Edukacyjnym EduSoft umowę na szkolenia dotyczące - wdrażanego w Urzędach Pracy - systemu PULS. Wartość kontraktu wynosi 306 tys. zł.