Nowe kontrakty

Ster-Projekt zawarł z Hewlett-Packard Polska umowę, w ramach której dostarczy do HP sprzęt komputerowy o wartości ok. 987 tys. USD. Ponadto Ster-Projekt w ramach umowy podwykonawczej dostarczy do Narodowego Banku Polskiego sprzęt komputerowy o wartości ok. 310 tys. USD.

Ster-Projekt zawarł z Hewlett-Packard Polska umowę, w ramach której dostarczy do HP sprzęt komputerowy o wartości ok. 987 tys. USD. Ponadto Ster-Projekt w ramach umowy podwykonawczej dostarczy do Narodowego Banku Polskiego sprzęt komputerowy o wartości ok. 310 tys. USD.

***

Apexim Dolny Śląsk wygrał przetarg na dostawę i instalację sprzętu komputerowego w Elektrowni Turów w Bogatyni. Wartość kontraktu wynosi 350 tys. USD. Umowa ma zostać zrealizowana do końca października br.

***

Optimus SA podpisał umowę z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w ramach której do 15 grudnia 2001 r. zaprojektuje, wykona i wdroży zintegrowany system wspomagania dowodzenia dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi ok. 36 mln zł.

Ważną rolę we wdrożeniu systemu będzie odgrywać spółka Optimus Lockheed Martin Information Technology Group SA wykorzystująca rozwiązania światowego integratora Lockheed Martin Co.