Nowe kontrakty

Ster-Projekt zawarł z Hewlett-Packard Polska umowę, w ramach której dostarczy do HP sprzęt komputerowy o wartości ok. 987 tys. USD. Ponadto Ster-Projekt w ramach umowy podwykonawczej dostarczy do Narodowego Banku Polskiego sprzęt komputerowy o wartości ok. 310 tys. USD.

Ster-Projekt zawarł z Hewlett-Packard Polska umowę, w ramach której dostarczy do HP sprzęt komputerowy o wartości ok. 987 tys. USD. Ponadto Ster-Projekt w ramach umowy podwykonawczej dostarczy do Narodowego Banku Polskiego sprzęt komputerowy o wartości ok. 310 tys. USD.

***

Apexim Dolny Śląsk wygrał przetarg na dostawę i instalację sprzętu komputerowego w Elektrowni Turów w Bogatyni. Wartość kontraktu wynosi 350 tys. USD. Umowa ma zostać zrealizowana do końca października br.

***

Optimus SA podpisał umowę z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w ramach której do 15 grudnia 2001 r. zaprojektuje, wykona i wdroży zintegrowany system wspomagania dowodzenia dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi ok. 36 mln zł.

Ważną rolę we wdrożeniu systemu będzie odgrywać spółka Optimus Lockheed Martin Information Technology Group SA wykorzystująca rozwiązania światowego integratora Lockheed Martin Co.


TOP 200