Nowe kontrakty

Szeptel podpisał umowę z Motorola Bmc Incorporated na budowę i dostawę radiowego systemu dostępu abonenckiego. System pozwoli w krótkim czasie włączyć do sieci Szeptel ok. 7 tys. abonentów. Wartość umowy wynosi 5 mln USD.

Szeptel podpisał umowę z Motorola Bmc Incorporated na budowę i dostawę radiowego systemu dostępu abonenckiego. System pozwoli w krótkim czasie włączyć do sieci Szeptel ok. 7 tys. abonentów. Wartość umowy wynosi 5 mln USD.

***

BIG Bank Gdański podpisał z Apexim umowę na sprzedaż licencji i obsługę umowy licencyjnej Microsoft Select. Umowa została zawarta na 3 lata, a jej wartość wynosi 2,4 mln USD.

***

Bank Rozwoju Cukrownictwa podpisały z ComputerLand umowę na wdrożenie w ośmiu jednostkach banku zintegrowanego systemu transakcyjnego Bankier i systemu raportowania sprawozdań RGS. Wartość umowy - 3,2 mln zł.

***

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych podpisał z firmą Softbank kontrakt o wartości ok. 2,6 mln zł brutto. Umowa obejmuje budowę sieci oraz wdrożenie systemu jej monitorowania.

***

Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao podpisał ze Ster-Projekt kontrakt na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wartość umowy - 1,5 mln zł brutto.

***

Suzuki Motor Poland Ltd. zawarł z SA dwie umowy na udzielenie licencji i wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania. Łączna wartość umów - 180 tys. USD.


TOP 200