Nowe kontrakty

Narodowy Bank Polski podpisał z ComputerLand SA umowę o wartości 8 mln zł na wdrożenie we wszystkich oddziałach banku nowej, przystosowanej do pracy w roku 2000, wersji Systemu Automatyzacji Procesu Opracowania Dokumentów - SAPOD 2000 (autorstwa Elby CSB).

Narodowy Bank Polski podpisał z ComputerLand SA umowę o wartości 8 mln zł na wdrożenie we wszystkich oddziałach banku nowej, przystosowanej do pracy w roku 2000, wersji Systemu Automatyzacji Procesu Opracowania Dokumentów - SAPOD 2000 (autorstwa Elby CSB).

***

Bank Pekao SA podpisał z Apexim SA umowę o wartości 4,9 mln zł na dostawę 800 komputerów.

***

Bank Przemysłowo-Handlowy podpisał z ComputerLand SA umowę o wartości 4,6 mln zł na dostawę serwerów firmy Hewlett-Packard.

***

Bank Pekao SA podpisał z Hewlett-Packard Polska umowę na dostawę ok. 2 tys. terminali do kart płatniczych należącej do HP firmy VeriFone, wartość kontraktu szacowana jest na 800 tys. USD.

***

Telekomunikacja Polska SA zawarła z SA umowę o wartości 545 tys. USD dotyczącą przebudowy systemu poczty elektronicznej.

***

Polska Telefonia Cyfrowa zawarła z Apexim SA kontrakt na dostawę urządzeń teletransmisyjnych o wartości ok. 1,9 mln zł brutto.

***

BIG-Bank Gdański SA podpisał z Softbank SA umowę o wartości 1,7 mln zł na budowę hurtowni danych. Zakończenie projektu zaplanowano na luty 2000 r.

***

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał ze Ster-Projekt SA umowę o wartości 1,5 mln zł na dostawę, instalację i uruchomienie elementów pamięci dyskowej w centralnym ośrodku przetwarzania danych.

***

Yawal System podpisał umowę ramową z SA, dotyczącą wdrożenia systemu IFS Applications. Podpisano także list intencyjny na temat przyszłej współpracy, miedzy innymi w zakresie usług integracyjnych. Telecominvest zawarł z Optimus SA umowę na dostawę sprzętu komputerowego za 1,3 mln USD.