Nowe kontrakty

BEL Leasing sp. z o.o. podpisał z ComArch SA list intencyjny w sprawie wdrożenia systemu EGERIA-Leasing. Wartość umowy wyniesie ok. 2,9 mln zł. ComArch przeprowadzi także analizę wymagań i potrzeb w zakresie wdrożenia nowego systemu. Wartość tej umowy wyniesie 150 tys. zł.

BEL Leasing sp. z o.o. podpisał z ComArch SA list intencyjny w sprawie wdrożenia systemu EGERIA-Leasing. Wartość umowy wyniesie ok. 2,9 mln zł. ComArch przeprowadzi także analizę wymagań i potrzeb w zakresie wdrożenia nowego systemu. Wartość tej umowy wyniesie 150 tys. zł.

***

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie podpisał z Apexim SA umowę o wartości 6,3 mln zł na kompleksową informatyzację.

****

ComArch SA zawarł z krakowską firmą CCNS umowę o wartości 249 tys. zł dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Centrum Informatyki HTS-ComArch.

****

PTK Centertel podpisał z Nokią Poland kontrakt dotyczący dostawy systemu IP Security Solution, który umożliwi Centertelowi zabezpieczenie połączeń internetowych.

***

Zielonogórska Telewizja Przewodowa podpisała kontrakt z TCH Systems na sprzedaż systemu do obsługi telewizji kablowych Andromeda.


TOP 200