Nowe kierunki

Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach powstał nowy wydział - Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

W ramach nowego wydziału zostaną utworzone nowe kierunki i specjalności związane z technikami komputerowymi, takie jak: informatyka w zarządzaniu i informatyka w administracji - zapowiedział prof. Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia zdecydowała się na utworzenie nowego wydziału wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów. Według rektora Trąmpczyńskiego dzięki temu absolwenci nowych kierunków będą mieli szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Nowopowstały wydział oferuje prawie dwa tysiące miejsc dla studentów.

Dotychczas na Politechnice Świętokrzyskiej zajęcia z informatyki prowadzono na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki dla 120 studentów zaocznych inżynierskich studiów informatycznych. Władze uczelni mają nadzieję, że za rok, informatykę będzie można studiować na Politechnice Świętokrzyskiej także w systemie dziennym, a już niedługo również uzyskać tytuł magisterski, a nie tylko inżynierski.