Nowe kierownictwo PRO

Prezes spółki BPSC, Ignacy Miedziński, został przewodniczącym Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania.

Prezes spółki BPSC, Ignacy Miedziński, został wybrany przewodniczącym stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania. Kadencja nowych władz potrwa dwa lata. W okresie tym PRO zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach nad nowelizacją ustawy o prawach autorskich. Stowarzyszenie planuje rozszerzyć współpracę z odpowiednimi komisjami sejmowymi i opiniować projekty ustaw, w szczególności w zakresie dotyczącym branży IT.

PRO będzie także promować usługi audytu legalności oprogramowania i współorganizować akcje edukacyjne dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Zobacz również:


TOP 200