Nowe działy i produkty

Novell rozpoczął kolejną reorganizację, której celem jest przeniesienia części zainteresowania klientów z NetWare na produkty dla Internetu, umocnienie pozycji NetWare Directory Services (NDS) oraz silniejsze, niż dotąd, powiązanie produktów.

Novell rozpoczął kolejną reorganizację, której celem jest przeniesienia części zainteresowania klientów z NetWare na produkty dla Internetu, umocnienie pozycji NetWare Directory Services (NDS) oraz silniejsze, niż dotąd, powiązanie produktów.

Firma porzuciła model organizacyjny oparty na grupach zajmujących się konkretnymi produktami na rzecz oddziałów skoncentrowanych na odpowiednich segmentach rynku. Powstały także nowe działy. Oddział Distributed Networks Business Unit zajmować się będzie sieciami korporacyjnymi Intranet, rozwojem i marketingiem NetWare oraz powiązanymi z nim produktami do zarządzania i komunikacyjnymi tj. MangeWise, Multiprotocol Router oraz NetWare Connect. Internet/Intranet Network Business Unit skoncentruje swe prace na Internecie oraz sieciach wewnętrznych (NetWare Web Server, publiczna sieć AT&T NetWare Connect Service oraz GroupWise). Dział SOHO Networks Business Unit przejmie prace nad powiązaniem NetWare, GroupWise, bramek dostępowych do Internetu, zdalnego zarządzania sieciami oraz produktami do zdalnego dostępu.

Dział Internet/Intranet Network Business Unit ujawnił plany dotyczące przeniesienia NDS na platformę innych systemów operacyjnych, w tym Windows NT. NDS będzie działać jako serwis NT i będzie niezależny od NetWare. zamierza także licencjonować NDS nie tylko dla producentów sieciowych systemów operacyjnych, ale także dla niezależnych producentów oprogramowania. NetWare Directory Services będzie także oferowany dostawcom usług internetowych jako baza danych mająca kierować do informacji albo zastępująca internetowy Domain Name Service. Novell zamierza ustanowić NDS standardem dostępu do katalogów. Dlatego też koncern udostępni część API NDS dla Internet Engineering Task Force.

W zakresie sprzedaży Novell zapowiada rezygnację z udostępniania pojedynczych produktów na rzecz zintegrowanych pakietów, przeznaczonych dla konkretnych grup użytkowników. Firma pracuje nad technologią umożliwiającą zgromadzenie wszystkich produktów na jednym zestawie dysków CD-ROM, z których użytkownicy korzystaliby w miarę własnych potrzeb.

NetWare ma stać się produktem bardziej przyjaznym dla sieci rozległych dzięki technologii nazwanej roboczo InterNetWare. System ma być lepiej zintegrowany z Internetem i wzbogacony w obsługę aplikacji napisanych w Javie.

Pierwszym produktem Novella dla sieci wewnętrznych jest pakiet nazwany Tarantula. Pozwoli on klientom posługiwać się bramkami IP/IPX, narzędziem do autoryzacji WWW, NetWare Web Serverem. Pakiet wyposażony będzie także w grupową licencję na przeglądarkę Netscape Navigator. Drugi pakiet InterNetWare Connect ma zapewnić zewnętrzną internetową łączność z sieciami NetWare. Zestaw składa się z Multiprotocol Router, NetWare 4.1, komponentów Unix Print Services, Domain Name Server z NetWare TCP/IP i serwera FTP.

W przyszłym miesiącu na rynek wejdzie także zestaw programistyczny dla NetWare Embedded Systems Technology (NEST), zawierający obsługę typowych protokołów internetowych oraz TCP/IP i SNMP.


TOP 200