Nowe centra przetwarzania danych wg Cisco

Cisco Systems przedstawił swoją wizję centrów przetwarzania danych nowej generacji pod nazwą Data Center 3.0. Według tej koncepcji zasoby serwerowe i sieciowe oraz pamięć masowa są zwirtualizowane i współużytkowane, zaś aplikacje, poziom usług, wydajność i współpraca zoptymalizowane.

Nowe produkty i rozwiązania, które mają pomóc w realizacji wizji Cisco Data Center 3.0 zostaną wprowadzone do oferty w ciągu najbliższych dwóch lat. Niektóre z nich zaprezentowano podczas ubiegłotygodniowej amerykańskiej edycji dorocznej konferencji Cisco Networkers. Oto najważniejsze z nich, niektóre już dostępne w ofercie producenta.

VFrame Data Center

VFrame Data Center (VFrame DC) to platforma, która udostępnia zasoby w formie usług wirtualnych, wykorzystując funkcje sieci inteligentnej. Podejście to przyspiesza wdrożenie aplikacji i poprawia ogólne wykorzystanie zasobów. W VFrame DC udostępniono także otwarty interfejs programistyczny (API), dzięki czemu platforma może być zintegrowana z aplikacjami do zarządzania innych firm, jak również z rozwiązaniami do wirtualizacji serwerów i pamięci masowych.

Za pomocą VFrame DC możliwe jest połączenie infrastruktury sieciowej, serwerowej orz pamięci masowych, tak aby powstały zestawy zwirtualizowanych usług. Daje to prosty dostęp do wszystkich usług skonfigurowanych na poziomie aplikacji, usprawniając rozwiązywanie problemów i zarządzanie zmianami. W VFrame DC stworzono mechanizm reguł, który automatyzuje zarządzanie zasobami w zależności od bieżących potrzeb wydajnościowych aplikacji lub użytkowników. Zmiany te mogą być kontrolowane przez zewnętrzne systemy monitorowania dzięki integracji z interfejsem API.

Oprogramowanie "Trusted WAN Optimization"

Nowa wersja oprogramowania firmy Cisco do realizacji usług Wide Area Application Services (WAAS) umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieci i zagwarantowanie szybkość działania sieci WAN zbliżonej do wydajności sieci lokalnej. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zarządzanie wydajnością aplikacji w oddziałach firm oraz zagwarantowanie ich dodatkowego bezpieczeństwa za pomocą silnego szyfrowania danych

Nowa wersja oprogramowania bramy Cisco ACE XML

Oprogramowanie Cisco Application Control Engine (ACE) XML Gateway umożliwia świadczenie bezpiecznych usług internetowych (Web Services), umożliwiajac osiągnięcie wyższego poziomu zarządzania, kontroli oraz wydajności ich aplikacji XML i usług Web 2.0. W nowej wersji udoskonalono monitorowanie wydajności bramy i raportowanie wydarzeń.

Moduł wielousługowy Cisco MDS 18/4

Moduł wielousługowy Cisco MDS 18/4 ma osiemnaście portów Fibre Channel 4 Gb/s i 4 porty Gigabit Ethernet IP. Moduł umożliwia tworzenie wirtualnych sieci pamięci masowych (VSAN), routing w takich sieciach (Inter-VSAN Routing, IVR) oraz rozszerzenie sieci SAN za pomocą modułu Fibre Channel over IP. Dzięki MDS 18/4 możliwe jest też, szyfrowanie nośników pamięci masowej w postaci rozproszonej usługi infrastrukturalnej (Cisco Multilayer Datacenter Switch Storage Media Encryption), a także przyłączanie urządzeń poprzez interfejsy FICON oraz iSCSI. Moduł MDS 18/4 może być zintegrowany z urządzeniami z serii MDS 9500 lub 9200.

Modułowy przełącznik wielousługowy Cisco MDS 9222i

Modułowy przełącznik wielousługowy Cisco MDS 9222i jest przeznaczony tworzenia sieci pamięci masowych (SAN) w departamentach oraz oddziałach firm. MDS 9222i ma 18 portów Fibre Channel 4 Gb/s, 4 porty Gigabit Ethernet IP oraz gniazdo rozszerzeń do modułów przełączających i usługowych. Urządzenie MDS 9222i oferuje te same możliwości i funkcje, co moduł wielousługowy MDS 18/4.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200