Nowe centra przetwarzania danych wg Cisco

Przełącznik Cisco MDS 9134 Multilayer Fabric Switch

Zaprojektowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw przełącznik Cisco MDS 9134 Multilayer Fabric Switch jest wyposażony w porty 4 Gb/s oraz 10 Gb/s i ma wysokość 1U. Urządzenie można rozbudować z 24 do 32 portów, a także dodatkowo aktywować dwa porty 10Gb/s. Nowy przełącznik umożliwia tworzenie sieci VSAN, a także ma funkcje PortChannels, gwarantowania jakości usług (QoS), integracji protokołu FICON oraz bezpieczeństwa sieci SAN. Cisco MDS 9134 udostępnia kreatora konfiguracji oraz ma wbudowane funkcje zarządzania siecią pamięci masowych SAN. Wszystkie funkcje są dostępne za pomocą interfejsu wiersza poleceń lub rozwiązania Cisco Fabric Manager. Urządzenie można też zintegrować z narzędziami do zarządzania pamięciami masowymi innych firm.

Cisco Data Mobility Manager

Cisco Data Mobility Manager (DMM) to infrastrukturalne rozwiązanie do migracji danych przesyłanych w blokach między heterogenicznymi woluminami pamięci masowych, niezależnie od odległości i tego, czy host jest w trybie online, czy offline. Dzięki braku konieczności instalacji dodatkowych komponentów na hoście, rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie konieczności instalacji sprzętu i oprogramowania na serwerach. Ponadto procesor hosta i pasmo są w całości dostępne dla aplikacji, dzięki czemu ich wydajność nie spada. Funkcja DMM jest dostępna w module Cisco MDS 9000 Storage Services Module, który może znajdować się w dowolnym miejscu sieci SAN. Administratorzy mogą zarządzań nim centralnie, wykorzystując interfejs graficzny i kreatora ułatwiającego konfigurowanie.

Cisco Storage Media Encryption

Dzięki rozwiązaniu Storage Media Encryption (SME) możliwa jest integracja szyfrowania z infrastrukturą sieci SAN opartą na urządzeniach firmy Cisco. Rozwiązanie to umożliwia zarządzanie szyfrowaniem danych w różnych typach heterogenicznych urządzeń pamięci masowej przyłączonych do sieci SAN: dyskach, napędach taśmowych i wirtualnych bibliotekach taśmowych. Technologia SME firmy Cisco współpracuje z wykorzystywanymi obecnie aplikacjami do tworzenia kopii zapasowych, a także udostępnia interfejs API do zarządzania kluczami.

Cisco N-Port Virtualizer

Cisco N-Port Virtualizer (NPV), zgodny z normą T11 Amerykańskiego Instytutu Normalizacji (ANSI), upraszcza wdrażanie dużych środowisk serwerów kasetowych (blade) podłączonych do sieci SAN, a także zarządzanie nimi. W rdzeniowej sieci SAN przełącznik blade zgodny z NPV jest widoczny jako karta HBA Fibre Channel. Ogranicza to liczbę identyfikatorów domen Fibre Channel, co zwiększa skalowalność sieci SAN, minimalizuje problemy związane ze zgodnością operacyjną sieci rdzeniowej SAN i upraszcza zarządzanie. NPV jest dostępny dla przełączników firm HP i IBM oraz dla przełączników MDS 9124 i MDS 9134.

Cisco Smart Call Home

Usługa Smart Call Home to nowa funkcją dostępną poprzez Cisco SMARTnet. Zapewnia aktywną, szczegółową diagnostykę i alerty w czasie rzeczywistym na rdzeniowych urządzeniach sieciowych. Usługa Smart Call Home będzie początkowo dostępna na przełącznikach z serii Cisco Catalyst 6500, a później także w innych produktach firmy Cisco. Urządzenia wyposażone w funkcję Call Home stale monitorują stan urządzeń sieciowych i automatycznie powiadamiają użytkownika o potencjalnych problemach z bezpieczną transmisją. Jeśli pojawia się poważny problem, Smart Call Home generuje automatyczne zgłoszenie serwisowe Cisco TAC, przekazywane następnie do odpowiedniego zespołu zajmującego się danym problemem. Smart Call Home zapewnia również dostęp do portali internetowych ze spersonalizowanymi wiadomościami, zaleceniami i innymi zasobami dotyczącymi wszystkich urządzeń wyposażonych w funkcję Call Home w danej sieci.

Inicjatywa Cisco Data Center Assurance

Inicjatywa Cisco Data Center Assurance Program (DCAP) to program testowania systemów i rozwiązań, który obejmuje wszystkie elementy konieczne do wdrożenia i obsługi infrastruktury centrum przetwarzania danych. DCAP umożliwia szybsze wdrożenie, obniżenie ryzyka, poprawę kompleksowej stabilności i skalowalności, zmniejszenie przestojów, szybsze odtwarzanie oraz szybsze i bardziej niezawodne uaktualnienia technologii. Firma Cisco opracowała program DCAP oraz zweryfikowała architekturę sieci i systemów do sieci LAN, SAN, zapewniania ciągłości działania, sieci światłowodowych, usług sieciowych aplikacji, globalnego równoważenia obciążenia oraz oprogramowania WAAS.


TOP 200