Nowe banki, nowe projekty

Jesień 2008 r. przyniosła debiuty dwóch nowych banków - Alior Bank i Allianz Bank Polska.

Obydwie instytucje budują sieć placówek, a telefon i Internet to jeden z kanałów kontaktu. Allianz Bank Polska, który rozpoczął działalność operacyjną 1 grudnia 2008 r., nie posiada własnego contact center. Korzysta z centrum telefonicznego Grupy Allianz w Warszawie. Do telefonicznej obsługi klientów przydzielono 15 stanowisk i 16 agentów. Bank wykorzystuje w contact center system Customer Interaction Center 2.4, firmy , wdrożony przez Damovo Polska.

Z kolei Alior Bank prowadzi własne, wchodzące w skład Departamentu Kanałów Elektronicznych contact center w krakowskiej centrali. Bank nie korzysta z usług zewnętrznych contact center. Na sali operacyjnej znajduje się 48 stanowisk dla konsultantów. Łączna liczba zatrudnionych w centrum sięga 55 osób wraz z pracownikami na umowę zlecenie. Contact center wybudował Comarch wykorzystując aplikacje własne oraz sprzęt i oprogramowanie Avaya. Do nagrywania rozmów zastosowano system Witness.

Alior Bank planuje, aby klienci mogli komunikować się z bankiem przy użyciu transmisji wideo z konsultantami. Od lutego zaś klienci banku mogą dokonywać operacji finansowych korzystając z nowego, dodatkowego kanału dostępu do rachunków bankowych - bankowości mobilnej. Za pomocą telefonów komórkowych i palmtopów wyposażonych w przeglądarkę internetową mogą oni m.in. sprawdzać historię operacji na rachunkach i transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych czy wykonywać przelewy pomiędzy własnymi rachunkami.


TOP 200