Nowe Wielkie Równiny

Polski oddział Great Plains Software (GPS) na Komputer Expo '99 pojawi się wspólnie z warszawskim partnerem - firmą K.O.T. Obie firmy po raz pierwszy w Polsce zaprezentują piątą wersję oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem DyNamics.

Polski oddział Great Plains Software (GPS) na Komputer Expo '99 pojawi się wspólnie z warszawskim partnerem - firmą K.O.T. Obie firmy po raz pierwszy w Polsce zaprezentują piątą wersję oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem DyNamics.

Nowościami tej wersji są m.in. moduły: Zaawansowana Obsługa Zakupu, umożliwiający obsługę procesu zamówień począwszy od zapytań ofertowych, po realizację; Wielowymiarowe Analizy Transakcji wykorzystywany do przeprowadzania analiz finansowych oraz Transakcje Międzyfirmowe mający zapewnić sprawniejszą komunikację między centralą firmy a oddziałami klientów.

Nowe funkcje dotyczą również mechanizmu przygotowywania zamówień dla dostawców na podstawie zapotrzebowania odbiorców. Pakiet pozwala też rozliczać ogólne koszty dostaw, a także kontrolować alokację materiałów zgromadzonych w magazynach do zadań produkcyjnych. Na żądanie DyNamics udostępnia także raporty dotyczące przewidywanych kosztów i wielkości produkcji.

Do modułu obsługi zobowiązań został dodany element wykonywania analiz danych historycznych, stosowanych zwłaszcza w zarządzaniu kredytem kupieckim. W piątej wersji aplikacji można stosować operację storna czerwonego w modułach należności, zobowiązania, obsługi sprzedaży i zakupu. Nową funkcją systemu księgi głównej są też tzw. alerty biznesowe, umożliwiające wysyłanie do kierownictwa firmy ostrzeżeń przed potencjalnymi zagrożeniami, związanymi z bieżącą działalnością firmy. Jak twierdzą przedstawiciele Great Plains Software, możliwe jest dowolne definiowanie wartości krytycznych powodujących wystąpienie alertu.

Producent systemu podkreśla możliwość dokonywania płatności w wielu walutach, w tym także wprowadzonej w tym roku w Unii Europejskiej euro. Do pakietu DyNamics włączono pakiet narzędziowy Visual Basic for Applications Microsoftu, służący m.in. do projektowania elementów interfejsu użytkownika i szablonów raportów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200