Nowe Platany

Krajowy producent centralek, Platan, rozpoczął dostawę nowych wersji central zakładowych Beta i Alfa Plus, przeznaczonych do obsługi telefonii stacjonarnej w małych i średnich firmach.

Krajowy producent centralek, Platan, rozpoczął dostawę nowych wersji central zakładowych Beta i Alfa Plus, przeznaczonych do obsługi telefonii stacjonarnej w małych i średnich firmach.

Minimalna konfiguracja centrali Beta pozwala na obsługę 2 linii miejskich i 6 abonentów wewnętrznych, zaś maksymalna konfiguracja większej z central Alfy Plus zapewnia obsługę 12 linii miejskich i 48 linii wewnętrznych.

Zobacz również:

W porównaniu do poprzednich modeli, producent dokonał kilku zmian. Centrale te umożliwiają teraz obsługę łączy ISDN (2B+D) od strony linii miejskich: w wersji Beta istnieje możliwość obsługi 2 pakietów ISDN (2B+D), natomiast w Alfa Plus do 6 pakietów ISDN (2B+D).

Dostęp do ISDN poza zwiększeniem prędkości transmisji danych, umożliwia korzystanie z usług dodatkowych, takich jak MSN, DDI, CLIP, CLIR, CLOP. Wśród nowych funkcji są: MSN (Multiple Subscribe Number) oraz DDI (Direct Dialing In) - pozwalające na przyznawanie abonentom wewnętrznym centrali niezależnych numerów "miejskich" wraz z możliwością realizacji wewnętrznych połączeń bezpośrednich.

Dzięki funkcji CLIP abonent centrali wie, kto do niego dzwoni, a na wyświetlaczu aparatu pojawia się numer abonenta wywołującego. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer telefoniczny osoby, która próbowała się dodzwonić do firmy, zostaje przechowany w pamięci.


TOP 200