Nowe Kierunki Rozwoju Technologii Baz Danych

III seminarium Mazowieckiego Oddziału PTI, poświęcone nowym kierunkom rozwoju technologii baz danych, odbyło się 19 grudnia 1994 r. w Warszawie. Wśrod organizatorów znaleźli się Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTI, Informix Software i Instytut Kształcenia Informatycznego Kadr.

III seminarium Mazowieckiego Oddziału PTI, poświęcone nowym kierunkom rozwoju technologii baz danych, odbyło się 19 grudnia 1994 r. w Warszawie. Wśrod organizatorów znaleźli się Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTI, Informix Software i Instytut Kształcenia Informatycznego Kadr.

Seminarium o charakterze informacyjno-dyskusyjnym przeznaczone było dla programistów i decydentów. W trakcie spotkania omówiono głównie duże projekty informatyczne, realizowane za pomocą systemów produkcji Informixa. Zaprezentowano także nową rodzinę serwerów baz danych (Dynamicznie Skalowana Architektura) i obiektowo zorientowane środowisko programowania dla relacyjnych baz danych (NewEra).


TOP 200