Nowe Centrum Danych w systemie Casper

Firma ComArch Internet Ventures S.A., uruchomiła kolejne Centrum Danych (Data Center - DC).

Firma Internet Ventures S.A., uruchomiła kolejne Centrum Danych (Data Center - DC).

Ze względu na dużą koncentrację małych i średnich firm, na lokalizację DC została wybrana Warszawa.

Jest to drugie z trzech planowanych na ten rok . Nowe DC zostało wyposażone, między innymi w systemy zabezpieczeń (firewall), systemy zasilania awaryjnego, systemy przeciwpożarowe. Według przedstawicieli centrum, dzięki możliwości replikacji systemu pomiędzy DC wzrosło bezpieczeństwo składowanych danych Klientów. Teraz, jeśli jakiś czynnik zewnętrzny zakłóci pracę jednego z DC, każdy Klient zostanie automatycznie przełączony do innego. Wkrótce ComArch Internet Ventures S.A. otworzy kolejne DC - tym razem w Poznaniu.


TOP 200