Nowe BIOS-y do płyt głównych Microstar

Firma Tornado 2000 udostępniła najnowsze BIOS-y do płyt głównych marki Microstar.

Firma Tornado 2000 udostępniła na swoim najnowsze BIOS-y do płyt głównych marki Microstar.

BX Master

ftp://ftp.tornado.com.pl/Microstar/plytyglow/BXmaster/w6163v55.exe

MS-6163Pro

ftp://ftp.tornado.com.pl/Microstar/plytyglow/6163pro/w6163v3a.exe

MS-6199

ftp://ftp.tornado.com.pl/Microstar/plytyglow/6199/w6199vav35.exe

Tornado 2000

www.tornado.com.pl


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200