Nowa wizja wielkopolska

Optimus Poznań rezygnuje z dystrybucji sprzętu na rzecz integracji systemów, w szczególności wdrażania systemu finansowego - Navision Financials.

Optimus Poznań rezygnuje z dystrybucji sprzętu na rzecz integracji systemów, w szczególności wdrażania systemu finansowego - Navision Financials.

Wchodząca w skład holdingu poznańska spółka działa od 1991 r. Od pięciu lat w jej przychodach wzrasta udział usług integratorskich. Podstawową aplikacją, na której opiera się działalność firmy, jest pakiet duńskiego pochodzenia - Navision Financials. Optimus Poznań jest wciąż jedynym polskim dystrybutorem tej aplikacji. Zajął się on tworzeniem polskiej wersji i merytorycznej lokalizacji systemu. W tym roku zostanie przystosowany moduł produkcyjny.

Dla handlu i usług

System Navision, według zapewnień Optimusa, może działać na maksymalnie dwustu stanowiskach. W Polsce najczęściej spotykane są instalacje kilkunastostanowiskowe.

Większość obecnych klientów firmy to krajowe przedstawicielstwa firm międzynarodowych, które wykorzystują Navision jako standard korporacyjny. "To znacznie ułatwia im decyzję o wyborze oprogramowania" - mówi Piotr Śledź, prezes poznańskiego Optimusa.

Stopniowo coraz większą rolę mają także odgrywać typowo polscy klienci, dziś przypada na nich 20% sprzedanych licencji Navision. Pakiet ten, zdaniem Piotra Śledzia, jest najlepiej przystosowany do działalności przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Stąd wynika duża liczba wdrożeń w przedstawicielstwach firm zagranicznych, a na polskim rynku zajmujących się głównie dystrybucją zagranicznych towarów.

Na podbój stolicy

Przeprowadzaniem projektów wdrożeniowych Optimus zajmuje się samodzielnie, ale dla potrzeb nowych kontaktów z potencjalnymi klientami firma nawiązała współpracę z pięcioma innymi spółkami, wchodzącymi w skład holdingu Optimusa. Sama natomiast otwiera w lipcu br. biuro pomocy technicznej w Warszawie. "Warszawa to dla nas najbardziej znaczący rynek, tam właśnie jest najwięcej przedstawicielstw zagranicznych korporacji. Poza tym nasz zasięg obejmuje pas zachodniej i południowej Polski, od Szczecina do Rzeszowa" - mówi Piotr Śledź.

Najbliższe lata mają przynieść silniejszą orientację na usługi, szczególnie wdrożeniowe. Spadek przychodów poznańskiego Optimusa w ostatnich latach, jak ocenia prezes spółki, wynika z całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności w niektórych "nierozwojowych" obszarach, w tym handlu sprzętem, którego udział w przychodach będzie marginalny.


TOP 200