Nowa wersja serwera baz danych DB2

IBM udostępnił oprogramowanie DB2 w wersji 8.2, znane pod kryptonimem Stinger.

Nowe funkcje DB2 w wersji 8.2 to m.in. automatyzacja zadań administracyjnych, która uwalnia administratora od konieczności ręcznego archiwizowania, uaktualniania statystyk optymalizatora, defragmentacji tabel czy sprawdzania stanu bazy danych. DB2 śledzi operacje na bazie danych i na tej podstawie podejmuje decyzje o konieczności wykonania odpowiednich akcji. Administrator może wyznaczyć okno czasowe, w którym operacje te mogą być przeprowadzane lub wybrać opcję powiadamiania o konieczności przeprowadzenia akcji.

Nowa wersja DB2 zawiera także mechanizm High Availability Disaster Recovery (HADR), który chroni system przed skutkami awarii. HADR umożliwia tworzenie na bieżąco kopii bazy danych w różnych lokalizacjach. W momencie awarii lokalizacji podstawowej, aplikacje są automatycznie kierowane na serwer zapasowy.

Zobacz również:

Inteligentny optymalizator zapytań LEO (Learing Optimizer), w który wyposażono wersję 8.2, pozwala na wybranie optymalnej strategii realizacji zapytań. Optymalizator uwzględnia fizyczne aspekty instalacji DB2 - liczbę i wydajność procesorów, pamięć operacyjną, wydajność dysków - oraz zgromadzone wcześniej informacje statystyczne o samych danych. Optymalizator DB2 może pracować w trybie uczenia się, który umożliwia samoczynne przygotowanie profili statystyk na podstawie obciążenia.

Wersja Stinger dostępna jest na polskim rynku od połowy września 2004.


TOP 200