Nowa wersja oprogramowania FileNet Email Manager

Firma FileNet wprowadza nową wersję oprogramowania FileNet Email Manager. Wersja 3.7 poza wsparciem Microsoft Exchange i Lotus Notes, zapewnia także wsparcie dla Novell GroupWise.

FileNet Email Manager ma pomagać organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych i regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania informacjami, w optymalizacji przechowywania i archiwizowania wiadomości, a także wykorzystania i współużytkowania informacji zawartych w wiadomościach pocztowych w różnych obszarach działalności firmy.

Funkcje wykrywania duplikatów wiadomości pomagają wyeliminować powielane wiadomości i zagwarantować, że kopie wiadomości zostaną zapisane w repozytorium tylko raz.

Funkcje dynamicznego klasyfikowania informacji i ścisła integracja z oprogramowaniem FileNet Records Manager pozwalają wykorzystać technologię FileNet ZeroClick do zautomatyzowanego deklarowania wiadomości jako rekordów, co umożliwia zapewnienie zgodności z wymagania prawnymi i wewnętrznymi w zakresie zarządzania informacja.

Email Manager umożliwia zarządzanie kluczowymi dla działalności firmy wiadomościami pocztowymi, np. zapytaniami zgłaszanymi przez klientów, w tym samym repozytorium, w którym przechowywane są pozostałe informacje korporacyjne. Pozwala to na zintegrowaną obsługę procesów zarządzania wiadomościami i automatyczne uruchamianie powiązanych procesów biznesowych.

FileNet Email Manager stanowi część pakietu FileNet P8 i ściśle integruje się z architekturą FileNet P8, która umożliwia automatyzację procesów biznesowych, zarządzanie różnymi formami informacji i oraz automatyzowanie zarządzania rekordami w celu spełnienia wymagań odpowiednich regulacji prawnych.