Nowa wersja mis-Umowy

Firma MIS S.A., producent oprogramowania do zarządzania wiedzą i informacją, wprowadził na rynek nową wersję aplikacji mis-Umowy. Oprogramowanie przeznaczone jest dla jednostek administracji samorządowej oraz innych jednostek budżetowych, planujących i realizujących wydatki według ustalonego budżetu - na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych.

Firma MIS S.A., producent oprogramowania do zarządzania wiedzą i informacją, wprowadził na rynek nową wersję aplikacji mis-Umowy. Oprogramowanie przeznaczone jest dla jednostek administracji samorządowej oraz innych jednostek budżetowych, planujących i realizujących wydatki według ustalonego budżetu - na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych.

mis-Umowy służy do zarządzania budżetem, rejestrowania i kontroli jego wykonania w ciągu roku. Funkcjonalność aplikacji obejmuje: rejestrację budżetu w układzie dział/rozdział/paragraf/zadanie; rejestrację zmian w budżecie; realizację budżetu (rejestracja obciążenia umowami, fakturami, rachunkami i zadaniami); realizację płatności za faktury (wydruki przelewów, integrację z systemami home banking).

Zobacz również:

Aplikacja ma zapewniać szybki dostęp do aktualnych informacji o środkach budżetowych i realizacji budżetu w różnych przekrojach, ostrzeganie przed przekroczeniem budżetu, a także automatyczne tworzenie zdefiniowanych w systemie raportów.

Została podzielona została na następujące moduły: plan finansowo-rzeczowy, harmonogram, korekty, zadania, umowy, faktury, rachunki.

Cena aplikacji mis-Umowy w wersji jednostanowiskowej wynosi 3500 zł netto i obejmuje nośnik z aplikacją, instrukcję instalacji oraz instrukcję użytkownika. Program zainstalowany nawet na jednym stanowisku pozwala na śledzenie realizacji budżetu i uzyskiwanie niezbędnych zestawień. Aplikacja jest przygotowana do samodzielnej instalacji przez użytkownika.


TOP 200