Nowa wersja Veeam Backup for Microsoft Office 365

Veeam wydała Veeam Backup for Microsoft Office 365 Version 2. Nowa wersja oprogramowania pozwala chronić środowiska Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online oraz lokalne instalacje SharePoint obok Exchange Online oraz lokalnych środowisk Exchange.

Najnowsza wersja Veeam Backup for Microsoft Office 365 jest kontynuacją rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office v1 i v1.5. Za sprawą ponad 50 nowych wprowadzonych ulepszeń rozwiązanie oferuje sprawniejszą konfigurację, zarządzanie i utrzymywanie bezpieczeństwa, widoczność oraz zgodność z przepisami w odniesieniu do wszystkich danych Office 365.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 pozwala zespołom IT tworzyć kopie zapasowe danych Office 365 lokalnie lub w chmurach Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Cloud oraz u ponad 18 000 innych dostawców usług.

Zobacz również:

Najnowsza wersja Veeam Backup for Microsoft Office 365 obejmuje takie funkcjonalności: nowa ochrona danych OneDrive for Business; nowa ochrona danych SharePoint; oraz przeprojektowany kreator zadań, który oferuje bardziej elastyczne wybieranie obiektów Exchange Online, OneDrive for Business i SharePoint Online.

Veeam wydaje również Veeam Backup for Microsoft Office 365 Community Edition. Ta nowa edycja (patrz tutaj) umożliwia bezpłatne kontrolowanie danych Office 365 z funkcjonalnością identyczną, jak w płatnej wersji, ale ograniczoną do 10 użytkowników i 1 TB chronionych danych SharePoint.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 jest już dostępne w subskrypcji na okres od roku do pięciu lat z możliwością zapłacenia z góry lub w rocznych ratach.


TOP 200