Nowa wersja Nokia Horizon Manager

Do sprzedaży trafiła najnowsza wersja oprogramowania Nokia Horizon Manager (NHM) 1.2. Umożliwia ona zdalną instalację, zarządzanie oraz odtwarzanie systemu bezpieczeństwa sieciowego, a także udostępnia nowe funkcje kontrolne.

Do sprzedaży trafiła najnowsza wersja oprogramowania Nokia Horizon Manager (NHM) 1.2. Umożliwia ona zdalną instalację, zarządzanie oraz odtwarzanie systemu bezpieczeństwa sieciowego, a także udostępnia nowe funkcje kontrolne.

NHM 1.2 - to wyspecjalizowane narzędzie do zarządzania systemami bezpieczeństwa sieciowego przeznaczone dla przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i internetowych. Według producenta umożliwia szybką instalację maksymalnie 2500 platform IP udostępnianych przez firmę Nokia. Pozwala na uruchomienie i aktualizowanie systemu operacyjnego osobom pracującym na danej platformie, a także instalowanie i modernizowanie komponentów sprzętowych oraz aplikacji bepieczeństwa. Ponadto NHM umożliwia tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych tych systemów i aplikacji.

Horizon Manager 1.2 umożliwia również centralne zarządzanie systemem bezpieczeństwa sieciowego. Wyposażony jest w interfejs graficzny, który udostępnia wszelkie informacje o podłączonych urządzeniach, grupach urządzeń, ich statusie oraz logach. Administrowanie odbywa się w oparciu o reguły. Pozwala na kontrolę i śledzenie dostępu użytkowników do systemu oraz podejmowanych przez nich działań. NHM 1.2 automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych czy instalowanie aktualizacji i łat programowych. Wykorzystuje SSH z uwierzytelnianiem RSA i DSA, gwarantujące bezpieczne zarządzanie siecią.

Klienci, którzy zakupią Nokia Horizon Manager 1.2, a także dotychczasowi klienci, którzy chcą zaktualizować posiadane oprogramowanie, mogą uzyskać 5 bezpłatnych, bezterminowych licencji na oprogramowanie. Oferta ta jest dostępna na stroniehttp://www.nokia.com/nhm_free_offer/ . Aplikacja Nokia Horizon Manager działa w środowisku operacyjnym Solaris lub Windows 2000.

Cena aplikacji to ok 400 USD za licencję dla jednej platformy IP Nokia. Jest to sugerowana cena detaliczna netto.

Więcej informacji: http://www.veracomp.pl