Nowa wersja LANDesk zgodna ze standardem DMI

Niedawno wprowadzona na rynek nowa wersja popularnego pakietu Intela służącego do zarządzania sieciami komputerów osobistych - LANDesk Management Suite 2.0 jest zgodna z przemysłowym standardem DMI - Desktop Management Interface.

Niedawno wprowadzona na rynek nowa wersja popularnego pakietu Intela służącego do zarządzania sieciami komputerów osobistych - LANDesk Management Suite 2.0 jest zgodna z przemysłowym standardem DMI - Desktop Management Interface.

Standard ten umożliwia obniżenie kosztów administracji siecią poprzez usprawnienie zarządzania aplikacjami i sprzętem. System pozwala na zdalną konfigurację i monitorowanie urządzeń oraz aplikacji. Użytkownicy ocenili pakiet Intela na 6,6 (w skali 1-10) - patrz CW 25/95. Dzisiaj zamieszczamy wyniki testów przeprowadzonych przez redakcję Computerworld/USA.

Mimo niewątpliwych zalet nowej wersji pakietu integrującego funkcje zarządzania, dystrybucji oprogramowania oraz analizy stanu sieci, to nieznacznie przegrywa on z konkurencyjnym produktem, nieobecnym niestety na naszym rynku, Frye Utilities for Networks firmy Frye Computer Systems.

LANDesk Management Suite 2.0 nie powinien być mylony z produktem Novella - ManageWise, w skład którego wchodziła poprzednia wersja pakietu Intela - LANDesk 1.51. Poniższe opracowanie w znacznym stopniu jest poświęcone właśnie różnicom między wersjami 1.51 i 2.0. Novell, jak dotąd, nie ujawnił planów wprowadzenia cech LANDesk 2.0 do nowo przygotowywanej wersji ManageWise.

Nowością w polityce dystrybucji pakietu 2.0 jest to, że cena jego nie ma związku z liczbą posiadanych serwerów. Jeden użytkownik, niezależnie od liczby eksploatowanych w sieci serwerów, potrzebuje pojedynczej licencji. Jest to dobra wiadomość dla firm używających rozległych sieci (gdzie mimo potencjalnie dużej sieci, niewielu użytkowników naraz korzysta z konkretnej aplikacji).

W związku z rozmiarami pakietu, ilością potrzebnych zasobów oraz ceną, Intel rekomenduje LANDesk 2.0 dla sieci wykorzystywanych przez 50 do 100 użytkowników i posiadających co najmniej kilka serwerów. Mniejsze sieci można zarządzać z powodzeniem przy użyciu LANDesk 1.51.

Cechy pakietu

LANDesk 2.0 jest dużą aplikacją, wspomaganą zestawem 5 podręczników oraz dyskiem CD. Obok właściwego oprogramowania pakiet zawiera Btrieve File Manager w wersji 6.10c oraz kilkanaście innych aplikacji. Główną atrakcją oprogramowania jest jego zgodność ze standardem DMI. DMI został zaproponowany przez Desktop Management Task Force i pozwala na monitorowanie i kontrolę zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. Jego zastosowanie umożliwia administratorowi zdalną konfigurację sprzętu z poziomu pojedynczego narzędzia. Intel jest pierwszą firmą, która wprowadziła konsolę administratora w pełni zgodną z DMI, a także dostarczyła oprogramowanie agentów dla DOS i Windows. Lista producentów wytwarzających aplikacje i sprzęt zgodne z DMI jest imponująca, tak więc zgodność z tym standardem jest zaletą pakietu Intela.

Poprzednia wersja LANDesk nie umożliwiała zdalnej dystrybucji oprogramowania. Obecna czyni to zupełnie nieźle, pozwalając administratorowi sieci na kontrolę procesu dystrybucji aplikacji i danych do stacji roboczych. Proces dystrybucji może być inicjalizowany także z dowolnej stacji roboczej. LANDesk 2.0 wyposażono również w narzędzie służące do kontroli dostępu do aplikacji mających licencje na ograniczoną liczbę użytkowników.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja była w gruncie rzeczy bezproblemowa. Program instalacyjny dokonał koniecznych zmian w plikach systemowych komputera administratora oraz serwera plików. Zostały także wprowadzone konieczne zmiany w procedurze logowania się i to w taki sposób, aby zapewnić gładkie przejście od poprzednio używanego systemu do LANDesk 2.0. Zastrzeżenia można by jedynie wnieść do zmian poczynionych w systemie logowania klientów. Pewne sfery działania pakietu, których wykorzystanie przyniosłoby odczuwalną korzyść klientom, zostały zastrzeżone do użycia przez administratora sieci i z poziomu stacji roboczej nie dały się wykonać. Drobna zmiana w konfiguracji, wykonana za pomocą edytora tekstowego usunęła problem.

Procedura instalacyjna tworzy listę czynności jakie powinien wykonać administrator zanim zacznie nią administrować przy użyciu LANDesk. Na liście tej jest m.in. załadowanie modułów NLM oraz sprawdzenie, czy zainstalowana jest właściwa wersja Btrieve. Lista jest zwięzła i zawiera odpowiednią notatkę (gotową do wysłania pocztą elektroniczną), ostrzegającą użytkowników o zmianach dokonanych w sieci. Nowością jest formularz z danymi o użytkowniku. Konieczność jego wypełnienia jest związana ze wspomnianą uprzednio zasadą udzielania licencji.

Monitorowanie sieci

Możliwości LANDesk 2.0 są zbliżone do tych, które miała wersja 1.51. Monitoring sieci jest prosty i to na poziomie zbliżonym do sprzętowego (poprawność pakietów), jak i aplikacyjnego. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach możliwe jest zlokalizowanie stacji roboczej, w której one powstają.

Obserwacja ruchu w sieci jest prowadzona za pomocą zestawu czterech okien. Pierwsze z nich jest przeznaczone do bieżącej obserwacji systemu, drugie umożliwia pomiar jego wydajności, trzecie - związane jest z możliwością obserwacji zdarzeń zaszłych uprzednio, zaś czwarte daje dostęp do logu.

Okno służące do bieżącej obserwacji systemu ma możliwość stosowania 8 zdefiniowanych przez użytkownika filtrów służących do wydzielenia interesującej informacji. Każdy z filtrów konfiguruje się oddzielnie, zaś LANDesk może pokazywać skumulowane dane statystyczne dotyczące procentu błędów, liczby pakietów używających konkretnych protokołów, całkowitej liczby pakietów w sieci, pakietów wpływających i wypływających do/i z konkretnego węzła itd. W oknie podawana jest także aktualna liczba błędów występujących w sieci.

Okno służące do pomiaru wydajności sieci wyposażone jest w element o kształcie termometru o wskazaniach proporcjonalnych do liczby pakietów przepływających w sieci na sekundę. Termometr umożliwia zarówno odczyt wartości maksymalnej, jak i średniej. Okno dotyczące zdarzeń "historycznych" służy do pomiarów związanych z historią zdarzeń w sieci w ciągu ostatniej doby jej pracy. Okno logu natomiast umożliwia lokalizację i pomiar aktywności 512 węzłów sieci.

LANDesk 2.0 zapewnia rozsądnie dobrane wartości parametrów domyślnych dla każdego okna. Wyniki monitoringu mogą być eksportowane do zewnętrznej bazy danych. Wszystkie te cechy sprawiają, że możliwości pakietu w zakresie monitoringu sieci złożonych z komputerów osobistych można uznać za doskonałe.

Zarządzanie stacjami roboczymi

W porównaniu z uprzednią wersją LANDesk 2.0 oferuje zdalną kontrolę sprzętu i aplikacji zainstalowanych w każdej stacji roboczej. W swojej bazie danych pakiet umieszcza systemowe pliki DOS i Windows, umożliwiając w ten sposób ich kontrolę lub wymianę. Administrator może zdalnie konfigurować każdy komputer sieci. Odpowiedni, rezydentny program usługowy daje w tym zakresie potężne możliwości. Pozwala on także konfigurować serwery (przy użyciu identycznego graficznego interfejsu użytkownika).

Administrator może dokonywać dystrybucji oprogramowania (także całych jego zestawów). Pakiet wyposażony jest w narzędzia ułatwiające pracę z plikami inicjalizującymi aplikacji. Dystrybucja oprogramowania może bazować na schemacie organizacyjnym firmy, często różnym od jej schematu sieciowego. W zasadzie jedyną funkcją, której pakiet nie zapewnia, jest tworzenie menu z poziomu DOS bądź Windows.

Inwentaryzacja

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Intela, LANDesk 2.0 rozróżnia ponad 4 tys. aplikacji (mniej niż Frye Utilities). Identyfikacja setek programów występujących w stacji roboczej trwa ok. 20 s. Błędy w rozpoznaniu zdarzają się rzadko, a system raportów pozwala odkryć aplikacje, których wymogi nie przystają do posiadanego sprzętu. Moduł inwentaryzacyjny może eksportować i importować dane (w formacie CSV).

Pomiary aplikacji

Pakiet umożliwia określenie stopnia aktualnego i średniego wykorzystania poszczególnych aplikacji. Wyniki pomiarów porównywane są z warunkami licencji na poszczególne oprogramowanie. Administratorzy mogą dawać pierwszeństwo niektórym użytkownikom przy wykorzystywaniu aplikacji o limitowanej liczbie czynnych jednocześnie stacji roboczych. Możliwe jest też dokonywanie optymalizacji wykorzystania programów, których działanie objęte jest licencją wspólną (np. Microsoft Office). Jedyną wadą jest brak możliwości określenia czasu dostępu do aplikacji. Mogłoby to przynieść korzyści, np. w gospodarce kadrami firmy.

Raporty

System raportów stosowany przez LANDesk 2.0 nie zmienił się znacznie w stosunku do poprzedniej wersji. Dotyczą one dystrybucji aplikacji, ruchu w sieci, informacji o kolejkach wydruku, konfiguracji drukarek, serwerów plików, określenia wydajności, pomiarów aplikacji i komunikatów alarmowych. Można definiować także własne rodzaje raportów.

Bezpieczeństwo

W zakresie bezpieczeństwa LANDesk polega w znacznym stopniu na zabezpieczeniach związanych z systemem sieciowym NetWare. W zasadzie jedynym dodatkiem jest wyposażenie administratora systemu w możliwości kontrolne.

Dokumentacja

Razem z pakietem dostarczane są podręczniki. Niestety, wobec małego rynku na ten typ produktu w Polsce, dostępna jest wyłącznie ich oryginalna, angielskojęzyczna wersja. Ich słabą stroną jest indeks oraz dobór ilustrujących je zrzutów ekranowych.


TOP 200