Nowa wersja FlowCharter

Program do interaktywnego projektowania biznesowych diagramów.

Program do interaktywnego projektowania biznesowych diagramów.

Micrografx wprowadził do sprzedaży nową wersję narzędzia do tworzenia diagramów i wykresów, opisujących procesy biznesowe - FlowCharter 7. Produkt wyposażono w technologię Living FlowCharts, umożliwiającą biznesmenom tworzenie dynamicznych i interaktywnych diagramów. Korzystające z narzędzi Shape Action Wizard, kreatory dostępne w Living FlowCharts pozwalają dołączać ruchome elementy do kształtów i linii. Dzięki specjalnym szablonom - CoolSheets Templates - można szybko i łatwo budować strukturalne diagramy oraz wykresy, a następnie wbudować je w dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Szablony automatycznie przystosowują strukturę dokumentu do typu diagramu oraz umożliwiają umieszczanie w nim pól o wybranych kształtach za pomocą funkcji przenieś i upuść. Nowe narzędzia graficzne oferują 10 zdefiniowanych trybów służących do rysowania, siedem sposobów łączenia obiektów o różnych kształtach, 16 efektów cieniowania oraz 20 efektów 3D.

Pakiet wyposażono w obszerną bibliotekę interfejsów programowania aplikacji (API) dla OLE Automation, co umożliwia stworzenie wspólnych szablonów, kształtów i aplikacji dla przedsiębiorstwa.

FlowCharter 7 jest w pełni zgodny z Microsoft Office 97, obsługuje rozwijane menu, ruchome paski narzędziowe oraz korzysta z podobnej struktury dialogów, jaka oferowana jest w aplikacjach Office 97. Produkt wspiera także technologię Microsoft Intellimouse, zapewniającą bardziej intuicyjne przemieszczanie się między diagramami i złożonymi wykresami.

Narzędzie wyposażone jest w kreatory i szablony, umożliwiające budowę ponad 20 różnych typów diagramów, takich jak wykresy piramidowe, porównawcze, kołowe. Dzięki nowej wersji produktu użytkownicy są w stanie tworzyć wykresy, służące do zbierania danych, wykonywać obliczenia i symulacje procesów, ułatwiające gromadzenie informacji, przekazywać innym wiedzę o procesach oraz podejmować trafne decyzje.

Program jest pierwszym elementem przygotowywanej przez Micrografx nowej wersji pakietu Graphics Suite 7, która ma pojawić się na rynku w marcu br. Obecnie firma nie zamierza polonizować tego oprogramowania.

FlowCharter 7 kosztuje 482 USD, natomiast za upgrade dla użytkowników ABC FlowCharter, Visio, CorelFlow i AllClear trzeba zapłacić 150 USD.

<hr size=1 noshade>FlowCharter 7 for Windows

Producent: Micrografx Inc.

Przedstawicielstwo: MGX Infoservice - Micrografx, Warszawa

tel./fax (022) 644 26 35


TOP 200