Nowa wersja DERIVE

Popularny na świecie (50 tys. legalnych użytkowników), lecz chyba mało znany w Polsce program matematyczny DERIVE doczekał się nowej wersji 2.5.

Popularny na świecie (50 tys. legalnych użytkowników), lecz chyba mało znany w Polsce program matematyczny DERIVE doczekał się nowej wersji 2.5.

Zawiera ona m.in. bardziej wydajne algorytmy rozwiązywania równań, rozkładania wielomianów na czynniki, całkowania, algebraicznego upraszczania wyrażeń, możliwość badania zagadnień dyskretnych, samoczynny wybór właściwego algorytmu rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego stopnia oraz poszerzony zbiór funkcji specjalnych dla argumentów rzeczywistych i zespolonych. Nowością jest również ulepszony interfejs użytkownika oraz możliwość generowania programów źródłowych w języku C. Promocyjna cena pakietu w Polsce wynosi 2850 tys. zł, szkoły średnie mogą się spodziewać warunków specjalnych. Bliższe informacje: ENVITECH, Warszawa, ul. Kaniowska 44, tel. 391983


TOP 200