Nowa wersja C++Builder

Rodzina narzędzi C++Builder 3.0 - umożliwia pełne graficzne opracowywanie aplikacji.

Rodzina narzędzi C++Builder 3.0 - umożliwia pełne graficzne opracowywanie aplikacji.

Rodzina produktów

C++Builder - podobnie jak inne narzędzia programistyczne Borlanda - jest dostępny w trzech wersjach: C++Builder Client/Server Suite do tworzenia dużych aplikacji, C++Builder Professional dla mniejszych zespołów programistycznych i C++Builder Standard dla pojedynczego programisty, tworzącego małe samodzielne aplikacje. Najbogatsza wersja C++ Builder Enterprise (zawierająca m. in. moduł do analiz OLAP - Decision Cube) pojawi sięw połowie br. Wszystkie produkty będą prezentowane w Warszawie 20-21 maja podczas Borland Developer Days.

Opracowanie aplikacji w języku C/C++ zawsze było uważane za zadanie godne "prawdziwego" programisty. Wprawdzie obecnie niewielu pisze aplikacje w sposób tradycyjny, czyli przez pracowite wypisywanie w edytorze tysięcy lub dziesiątków tysięcy linii kodu, ale nadal uważa się, że tylko aplikacje stworzone w C/C++ umożliwiają otrzymanie produktu najwyższej wydajności.

Tradycyjne kompilatory C/C++ straciły nieco po pojawieniu się narzędzi pozwalających na graficzne stworzenie dużej części aplikacji. W efekcie na rynku pozostały jedynie te pakiety narzędziowe C/C++, które mają takie właściwości. Z punktu widzenia penetracji rynkowej dla środowiska Windows pozostały tylko pakiety narzędziowe C++Builder Borlanda i Visual C++ Microsoftu.

Coraz lepszy produkt

W przypadku dużej aplikacji typowy cykl programistyczny - pisanie aplikacji, kompilowanie, konsolidacja kodu i dołączanie bibliotek (linking), wstępne uruchamianie, znajdowanie i usuwanie błędów - trwa długo. Każda innowacja pozwalająca skrócić cykl jest przyjmowana z zadowoleniem.

Adaptacyjny kompilator (Adaptive Compiler Technology) w połączeniu z inteligentnym przyrostowym programem konsolidującym (Intelligent Incremental Linker) umożliwia znaczne skrócenie pojedynczego cyklu. Tworzone programy mogą być dostarczane w postaci samodzielnej aplikacji i pliku wykonywalnego EXE, dynamicznej aplikacji DLL, biblioteki (lib) lub zasobu (res) do użycia w innych aplikacjach.

Wbudowany moduł uruchomieniowy (debugger) umożliwia odszukanie błędów aplikacji na wysokim poziomie funkcjonalnym (modułu) i poszczególnych wierszy kodu lub zmiennych, a także uruchamianie komponentów ActiveX.

Do pakietu dołączono standardową w Windows bibliotekę Microsoft Foundation Class MFC 4.2, firmowe biblioteki Object Windows Library (OWL) i wizualnych komponentów aplikacji Visual Component Library (VCL) oraz bibliotekę standardowych wzorców Standard Template Library STL 2.0 firmy RogueWave.

Aplikacje klient/serwer

Tworzenie aplikacji biznesowych wymaga szybkiego dostępu do baz danych. Zapewnia to używanie firmowych sterowników SQL Links dostępu do baz danych SQL Oracle, Informix, Sybase, InterBase i in.

W przypadku tworzenia rozproszonych aplikacji klient/serwer konieczne jest stosowanie pośredniej warstwy oprogramowania (middleware), zapewniającej aplikacji możliwość znalezienia i używania określonych zasobów, niezależnie od tego, w jakim miejscu sieci się znajdują. Ponadto ta warstwa programowa musi zapewniać niezawodną komunikację i dostęp do różnych źródeł danych, a także odtwarzanie stanu aplikacji i zasobów w razie awarii. Borland oferuje taki pakiet typu middleware o nazwie Midas (Multitier Distributed Application Server Suite).

W pakiecie C++Builder stworzono możliwość korzystania z jego usług przez dołączenie modułu programistycznego Midas Software Development Kit do tworzenia rozproszonych aplikacji dla środowiska Windows NT i Windows 95.

Aplikacje dla Internetu

C++Builder umożliwia budowanie tej części aplikacji, która działa na serwerze, jak i części funkcjonującej w przeglądarce, obsługując 17 standardowych protokołów internetowych. Pakiet zawiera nowy WEB Broker do budowy aplikacji dla serwerów Web w CGI, WinCGI, ISAPI (dla Web serwera Microsoft) i NSAPI (dla Web serwera Netscape).

Budowę komponentów ActiveX ułatwia dołączona biblioteka Active Forms/Active Templates.

<hr>Produkt: C++ Builder 3.0

Producent: Borland

Ceny: Standard - 129 USD, Professional - 815 USD, Client/Server Suite - 2550 USD

Informacje: Sp. z o.o.

tel. (+22) 637 63 65


TOP 200