Nowa usługa logistyczna Veracomp

"Zamawianie transportu", to nowa usługa logistyczna, którą Veracomp wprowadza wspólnie z firmą spedycyjną Stolica.

"Zamawianie transportu", to nowa usługa logistyczna, którą Veracomp wprowadza wspólnie z firmą spedycyjną Stolica.

Usługą objęte są przesyłki adresowane do Veracomp. Partnerzy zamawiają usługi transportowe bezpośrednio u dystrybutora. Veracomp zleca następnie ich realizację firmie Stolica. W ten sposób procedury zamawiania transportu mają ulec uproszczeniu. Usługa realizowana jest na zasadach outsourcingu, bez zaangażowania środków i czasu partnerów handlowych Veracomp. Dzięki specjalnej umowie zawartej między Veracomp a Stolicą, partnerzy mają korzystać z preferencyjnych warunków spedytora bez konieczności zawierania z nim oddzielnej umowy.

Zobacz również:

Usługa umożliwia partnerom monitoring i kontrolę zleceń transportowych. Rozliczenie usługi odbywa się na podstawie faktury wystawionej przez Veracomp pod koniec każdego miesiąca. Załącznikiem jest wykaz dostarczonych przesyłek.

Więcej informacji:

http://www.veracomp.pl


TOP 200