Nowa strategia Oracle'a

Oracle jest trzecim pod względem obrotów dostawcą oprogramowania w świecie (po IBM i Microsoft). W 1994 roku obrót firmy wyniósł 2,38 mld USD.

Oracle jest trzecim pod względem obrotów dostawcą oprogramowania w świecie (po IBM i Microsoft). W 1994 roku obrót firmy wyniósł 2,38 mld USD.

Wynik ten uzyskano jednak głównie dzięki sprzedaży jednego produktu - systemu zarządzania bazami danych Oracle7 (obecnie dostępny jako Oracle7 Release 7.2). Inne produkty, w tym narzędzia do opracowania aplikacji, przyczyniły się jedynie nieznacznie do tego sukcesu finansowego.

Oracle przez wiele lat był producentem i dostawcą narzędzi do opracowania aplikacji oraz narzędzi CASE i kompletnych aplikacji (np. programów finansowych), ale ich udział w ogólnych obrotach firmy nie przekraczał 25%.

Przez wiele lat narzędzia Oracle'a były przeznaczone dla tradycyjnego rynku unixowych systemów typu host i mainframe'ów. Jednak potrzeba przejścia do środowiska klient/serwer zaowocowała opracowaniem zestawu narzędzi Cooperative Development Environment (CDE). Na początku br. Oracle przygotował nową wersję tych narzędzi CDE2, zawierającą wszystkie elementy z CDE 1.0 - różne narzędzie CASE, język proceduralny PL/SQL, repozytorium, generator raportów, program SQL*Plus do tworzenia zapytań oraz SQL*Net do łączenia się z bazami Oracle.

Zasadnicza różnica w stosunku do poprzedniej wersji polega na tym, że przeniesiono je do środowiska Windows (nawet jeśli przeniesienie to miało często charakter dość sztuczny, gdyż tworzyło się okienka znakowe w Windows), ze wsparciem OLE 2.0 i biblioteki Microsoft Foundation Class (MFC). Pojawiły się także pewne produkty (debugger) i możliwość edycji zapamiętanych procedur. W maju br. Oracle zapowiedział nowe produkty z tej samej dziedziny - Developer/2000 i Designer/2000.

Oracle Developer/2000

Jest to zmieniony pakiet narzędzi z zestawu CDE2, przeznaczony do tworzenia aplikacji dla stacji klienta. Niektóre z nich przepisano stosując Microsoft C/C++ z intensywnym użyciem funkcji z biblioteki MFC. Biblioteka obiektowa i jej możliwości dostępne są także dla programisty, który np. w programie Oracle Forms 4.5 może efektywnie przeglądać obiekty w aplikacjach i bazie oraz korzystać z nich w programie. Możliwe jest powtórne używanie obiektów w nowych aplikacjach przez proste przemieszczenie ich za pomocą myszy z dawnej aplikacji do nowej.

Oracle Reports ma teraz polepszone właściwości tworzenia raportów dzięki użyciu specjalnych konstrukcji zwanych Data Frames. Podobnie zwiększono możliwości funkcjonalne Oracle Charts - programu służącego do tworzenia diagramów i wykresów. Jest to zresztą jeden z nielicznych produktów na rynku aplikacji Windows, który może być zarówno serwerem, jak i kontenerem OLE (jeśli nie liczyć produktów Microsoft). Moduł Smart Charts pozwala na uzyskanie szczegółowego wglądu w dane (data drilling) dostępne z bazy.

Podobnie jak w innych zestawach narzędzi Oracle, w pakiecie znajduje się program do tworzenia zapytań SQL ad hoc - SQL*Plus o pełnych możliwościach funkcjonalnych dla programisty i w ograniczonej bezpłatnej wersji run-time dla użytkownika końcowego. Jedynie dla programisty dostępne są moduły do budowania procedur Oracle Procedure Builder i przeglądania obiektów Oracle Browser.

Oracle Designer/2000

Jest to pakiet narzędzi do projektowania aplikacji, znanych w poprzednich wcieleniach pod nazwą Oracle CASE. Pakiet zawiera zestaw narzędzi do analizy systemu, projektowania programów, generacji kodu i tzw. process engineering już istniejących aplikacji w celu powtórnego wykorzystania ich funkcjonalności w nowych aplikacjach. Ścisła integracja między repozytorium obiektów i metadanych dla aplikacji stworzonych przy jego użyciu a bazą danych daje możliwość tworzenia skalowalnych aplikacji, dzielonych na część działającą na stacji klienta i część działającą na serwerze. Do pakietu dołączono sterowniki ODBC dla niektórych baz danych, co umożliwia tworzenie aplikacji w niejednorodnym środowisku bazodanowym.

Niektóre z narzędzi zostały na nowo napisane w C/C++, co pozwoliło na zwiększenie szybkości działania i ułatwia ich integrację z produktami niezależnych producentów oprogramowania.

Strategia Oracle'a

Nowe narzędzia z dziedziny projektowania i opracowania aplikacji są przeznaczone dla rynku wielkich aplikacji oraz wielu użytkowników, korzystających z ogromnych baz danych zarządzanych przez systemy baz danych Oracle. Jednakże dodanie do nich sterowników ODBC dla innych baz wskazuje, że Oracle zmierza w kierunku produktów dla wielu baz danych, co jest zresztą charakterystyczne dla większości dużych firm, posługujących się wieloma systemami zarządzania baz danych jednocześnie.

Sensowna polityka cenowa (cena każdego z produktów Oracle Designer/2000 i Oracle Developer/2000 wynosi 4 tys. USD; moduły run-time zaś są bezpłatne), nie związana ze znacznie wyższą ceną samego systemu zarządzania bazami danych Oracle, wskazuje, że Oracle zmierza w kierunku stworzenia samodzielnych zestawów narzędzi dla projektantów systemów bazodanowych klient/serwer, nie związanych ze swymi bazami. Wskazuje na to także wysiłek w kierunku lepszej integracji tych produktów z bazami innych producentów i niezależnymi twórcami narzędzi.

Oracle uczestniczy w wielu innych dziedzinach działalności, związanych z dostarczaniem informacji na biurko użytkownika korporacyjnego, małej firmy, a nawet domowego użytkownika komputera. Jest obecny w zakresie pakietów biurowych (poczta elektroniczna i programy do obsługi pracy grupowej), narzędzi multimedialnych (Oracle Book), dostarczania multimediów do domów użytkowników indywidualnych (współpracuje w tej dziedzinie z firmami z Hollywood), narzędzi do opracowania aplikacji na biurko (Oracle Clue, Oracle Card, Oracle Objects). Zajmuje się także bezpośrednio działalnością aplikacyjną (pakiety finansowe).

Firma zamierza poświęcić znacznie więcej wysiłku i pieniędzy na opracowanie pakietów narzędzi do opracowania oraz uruchamiania aplikacji klient/serwer. Wskazują na to nie tylko omawiane pakiety Oracle Designer/2000 i Developer/2000, ale także cała inicjatywa WorkGroup/2000 - obszernego zestawu produktów dla grup roboczych i indywidualnych użytkowników baz danych.


TOP 200