Nowa sieć informatyczna dla pogotowia lotniczego

Wszystkie 19 lokalizacji podległych Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego połączy nowa sieć rozległa.

Infrastruktura zbudowana w standardzie IP VPN ma usprawnić wymianę informacji i funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Będzie również obsługiwać najważniejsze systemy informatyczne wspierające działalność służby ratownictwa medycznego. Wedle zapowiedzi, cała infrastruktura będzie zabezpieczona przed dostępem z zewnątrz.

Utrudnieniem w realizacji projektu jest m.in. specyficzne położenie baz terenowych LPR - znajdują się one poza centrami miast, często w lokalizacjach o ograniczonej dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej. Wartość projektu to niecałe 2 mln zł. Jego realizację powierzono firmie GTS Poland. W ramach kontraktu GTS zapewni również dostęp do internetu dla jednej z lokalizacji LPR. Ogółem z nowej infrastruktury ma korzystać 530 pracowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.


TOP 200