Nowa platforma Cisco wspiera zdalne nauczanie prowadzone w modelu hybrydowym

Odpowiadając na nowe wyzwania związane z pandemią Cisco przedstawiło nową platformę spełniającą wymagania związane z prowadzeniem w szkołach nauki online w klasach hybrydowych, nadając jej nazwę Webex Classrooms.

Webex

Webex Classrooms to bezpieczne miejsce dla nauczycieli, uczniów i rodziców, które pozwala na bardziej naturalny kontakt. Uczniowie mogą dzięki temu narzędziu łatwo kontaktować się ze sobą lub po prostu uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych. Rodzice mogą natomiast uczestniczyć w wirtualnych zebraniach z kadrą pedagogiczną.

Webex Classrooms współpracuje z Webex Meetings, tworząc hybrydowe rozwiązanie edukacyjne i umożliwiając łatwe rozmowy wideo. Nowe funkcje wprowadzone do Webex Meetings można podzielić na cztery grupy. W pierwszej znajdują się funkcje wspierające nauczycieli, w drugiej wspierające uczniów, w trzeciej rodziców, a w czwartek specjalistów IT.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o nauczycieli, to są to następujące funkcje: zamykanie drzwi do wirtualnej klasy (automatyczne blokowanie dostępu do spotkań, aby tylko zalogowani użytkownicy i uczniowie mogli do nich dołączyć; pokoje dla „grup roboczych” dla lepszej nauki (nauczyciele mają możliwość umieszczania uczestników w małych grupach w celu prowadzenia bardziej ukierunkowanych dyskusji wideo, gdzie mogą wspólnie dzielić się treściami i rozwiązywać problemy); porządek w klasie (dzięki opcjom „twardego” wyciszenia nauczyciele mogą zadbać o to, aby nic nie rozpraszało uczniów i lepiej kontrolować wirtualną klasę).

Uczniowie mogą natomiast korzystać z takich funkcji: nauka w swoim własnym tempie (Webex Assistant for Meetings umożliwia sporządzanie transkrypcji na żywo podczas spotkania, dzięki czemu każdy może śledzić jego przebieg bez względu na styl nauki); stały kontakt z przyjaciółmi ze szkoły (dzięki Webex Teams uczniowie mogą wysyłać wiadomości, udostępniać treści, i dzwonić do członków grupy, z którymi pracują nad wspólnym projektem - wszystko to w ramach jednej aplikacji, dostępnej w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Funkcje przeznaczone dla rodziców, to: wirtualne zebrania rodziców i nauczycieli (dzięki Webex Teams nauczyciele mogą łatwo tworzyć wirtualne przestrzenie do kontaktu z rodzicami, aby dzielić się informacjami o postępach w nauce ich dzieci, zadaniami i innymi treściami); lepszy sposób na odrabianie zadań domowych (Webex Assistant ułatwia przeglądanie notatek i najważniejszych wydarzeń w klasie, a nawet oglądanie nagrań z zajęć, aby śledzić postępy w programie nauczania i udzielać wsparcia w razie potrzeby.

Specjaliści IT mają natomiast do dyspozycji funkcje pozwalające szybko skonfigurować wirtualną klasę oraz integrować ją z innymi narzędziami IT wykorzystywanymi w edukacji.


TOP 200