Nowa norma dla nowych monitorów

Ciągły postęp na polu monitorów CRT, a szczególnie dynamicznie zdobywających rynek paneli LCD powoduje, że obowiązujące normy bezpieczeństwa, stają się zbyt ogólnikowe i przestarzałe już po ok roku od ich ogłoszenia. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejszą z norm dedykowanych monitorom. Dotychczas najbardziej na ogólnikowości norm cierpieli użytkownicy nowoczesnych paneli LCD, których specyfikacje nie były dostatecznie precyzyjne. Za sprawą TCO 2002 sytuacja ta ma szansę ulec zmianie.

Ciągły postęp na polu monitorów CRT, a szczególnie dynamicznie zdobywających rynek paneli LCD powoduje, że obowiązujące normy bezpieczeństwa, stają się zbyt ogólnikowe i przestarzałe już po ok roku od ich ogłoszenia. Jednocześnie stale zaostrzane normy dotyczące ochrony środowiska zmuszają odpowiednie gremia do uaktualnienia zbiorów zasad jakie powinny spełniać certyfikowane produkty. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejszą z norm dedykowanych monitorom. Dotychczas najbardziej na ogólnikowości norm cierpieli użytkownicy nowoczesnych paneli LCD, których specyfikacje nie były dostatecznie precyzyjne. Za sprawą TCO 2002 sytuacja ta ma szansę ulec zmianie.

Specyfikacja najnowszej normy TCO 2002 nie została jeszcze oficjalnie opublikowana - nastąpi to w lutym. Ogłoszona specyfikacja będzie wersją wstępną, a po okresie 3 miesięcy poznamy ostateczną, jej finalną wersję. Już dziś znane są jednak najważniejsze założenia nowej normy.

Po pierwsze wiarygodność

Ciągle słyszymy o wątpliwościach, co do prawdziwości podawanych przez producentów parametrów. Monitory mają różne kontrasty, jasności oraz kąty widzenia, a wszystko to w zależności od materiału reklamowego na który natrafimy. Inaczej mierzy się kluczowe parametry w USA, inaczej w Europie, a jeszcze inaczej w Azji. Na zamieszaniu tracą wszyscy. Producent i dystrybutor – bo tracą wiarygodność wobec zdezorientowanego i nieufnego klienta, sprzedawca, któremu w prosty sposób klient może zarzucić nierzetelność oraz sam klient, który absolutnie nie wie czy podawane dane są prawdziwe czy też wyszły spod pióra specjalistów z działu marketingu. Pewnym rozwiązaniem są w tym przypadku testy porównawcze w prasie fachowej, jednak nie jest to remedium na wszystkie wymienione problemy. Podobnie wyglądała jeszcze rok temu sytuacja w przypadku projektorów multimedialnych. W chwili obecnej problem został w dużym stopniu wyeliminowany dzięki przyjęciu przez producentów za obowiązujące norm amerykańskiego ANSI.

Nowe normy TCO 2002 mają kłaść duży nacisk na wiarygodność podawanych przez producentów parametrów obrazu.

Pewnych korekt możemy się spodziewać w wymogach dotyczących liniowości, gdyż obecnie zdarzają się przypadki, w których sprzęt spełniający wymagania standardu cechuje się znacznymi zniekształceniami obrazu, które jednak mieszczą się w zbyt liberalnie ustalonych granicach.

W nowej normie dużo uwagi zostanie poświęconej kwestii elementów użytych do konstrukcji obudowy monitora oraz ich wpływu na pracę samego wyświetlacza. Chodzi tu o parametry kontrastu i odbić świetlnych pomiędzy jasnym obszarem aktywnego ekranu a jego obudową. Szczególnie dotyczy to kwestii koloru i kształtu obudowy. Czarny kolor obudowy może w niektórych przypadkach skutkować zbyt dużym kontrastem pomiędzy bielą a czernią. Z kolei połysk obudowy i błyszczące przednie panele mogą przyczyniać się do zmniejszenia czytelności obrazu. Uwaga zostanie zwrócona również na niestandardowe przednie panele, które swoim kształtem czy perforacją powierzchni mogą przyczyniać się do powstawania niekorzystnych refleksów świetlnych.

To co jednak wydaje się najistotniejszą modyfikacją w TCO 2002 to uściślenie wymogów co do jasności obrazu przy różnych ustawieniach temperatury kolorów. Najprawdopodobniej jasność wszystkich ustawień temperatury kolorów będzie musiała osiągać minimum 100 cd/m2. Z myślą o monitorach LCD wprowadzony zostanie również zapis dotyczący związku pomiędzy odwzorowaniem kolorów a zmianą skali szarości (wiadomo, że przy zmianie skali panele LCD często mają tendencję do zmiany odcienia koloru). Dopuszczalne przekłamania będą regulowane przez normę, a podczas pomiarów uwzględnionych będzie około 18 odcieni szarości w skali od 255 do 0.

Recycling monitorów w służbie ochrony środowiska

Kolejną kwestią, w której norma TCO 2002 będzie w sposób znaczący różnić się od TCO 99, to sprawa nieszkodliwości monitorów dla środowiska naturalnego oraz łatwopalności stosowanych komponentów. Ze względów ekologicznych zabronione zostanie użycie ołowiu w lutach - proponowany termin wprowadzenia tego przepisu to 1 stycznia 2004. Trwają także rozmowy z producentami plastików, którzy będą musieli uwzględnić przy konstruowaniu materiałów zwiększenie poziomu zabezpieczeń przed ogniem.

Producent z zapasem złomu

Zmianie w stosunku do normy TCO 99 ulegnie także cała sekcja poświęcona zagadnieniu recyclingu. Proponowany zapis ma zobowiązywać producenta, a co za tym idzie także dystrybutora m.in. do przejęcia od klienta starego sprzętu w ilości równoważnej nowemu zakupowi. Wszystkie koszty utylizacji zużytego sprzętu ponosi producent. Firmy stosujące się do normy TCO 2002 będą musiały respektować tę zasadę przynajmniej w 5 krajach, spośród wszystkich, w których prowadzona jest sprzedaż. Obowiązkiem producentów stanie się również projektowanie nowych urządzeń z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyszłego recyclingu. Wszystkie plastikowe części o wadze powyżej 25 g będą musiały zostać poddane oznakowaniu zgodnie z normami ISO 11469 oraz ISO 1043-1, -2, -3, -4.

Ostatnią sferą, w której planowane są zmiany i zaostrzenia regulacji jest pobór mocy. Na razie szczegóły tego punktu nie są znane, a wszelkie dane na ten temat zostaną opublikowane po uzgodnieniu stanowiska z Energy Star.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200