Nowa nadzieja dla cyfrowego państwa

Ministerstwo Cyfryzacji pod kierownictwem Anny Streżyńskiej przejmuje kolejne projekty informatyczne rozsiane do tej pory po różnych resortach. W informatyzacji państwa zaczyna się nowe otwarcie. Co ono oznacza i jakie mają być jego efekty – o tym powiedzą w trakcie organizowanej przez Computerworld konferencji Państwo 2.0 rządowi decydenci.

Dużą zmianę w prowadzeniu rządowych projektów informatycznych obiecała premier Beata Szydło w sejmowym expose. Pani premier krytycznie oceniła dotychczasowe osiągnięcia w zakresie informatyzacji państwa i zapowiedziała „konsolidację zadań i środków w jednym ręku”.

Informatyczne centrum

Powołanie Ministerstwa Cyfryzacji i tym samym oddzielenie cyfryzacji od administracji było pierwszym efektem tej zapowiedzi. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji utworzone w drugim rządzie Donalda Tuska w 2011 r. nie spełniło nadziei na informatyczne przyspieszenie.

Zobacz również:

Cyfryzacja nie stanowiła priorytetu dla kolejnych szefów resortu: Michała Boniego, Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Halickiego, których pochłaniały bardziej zadania administracyjne: nadzór nad wojewodami, zarządzanie kryzysowe, klęski żywiołowe, sprawy związków wyznaniowych. Gasili rozmaite pożary, a cyfryzacją mogli się zająć, jeśli starczało czasu. Faktycznie te zadania zostały przekazane podsekretarzom stanu w MAiC.

Powołanie Anny Streżyńskiej na stanowisko ministra cyfryzacji zostało dobrze ocenione nawet przez jej poprzedników. Streżyńska nie jest uwikłana w spory polityczne i do rządu weszła jako fachowiec. Nie ma innych zadań, więc skupi się wyłącznie na informatyzacji.

Fuzje ministerialne

Pierwsze decyzje organizacyjne potwierdziły zapowiedzi premier Beaty Szydło o konsolidacji zadań informatycznych. Anna Streżyńska zlikwidowała Centrum Projektów Informatycznych (pod koniec istnienia przemianowane na Centrum Cyfrowej Administracji), agendę prowadzącą projekty Ministerstwa. CPI było krytykowane za nieudolność i opóźnienia, zwłaszcza w przygotowaniu ePUAP2, platformy udostępniającej rożne usługi elektroniczne administracji. Dodatkowo CPI było obciążone skojarzeniami z infoaferą, której centralną postacią był dyrektor Centrum w latach 2008–2010 (wówczas CPI podlegało MSWiA), podejrzewany o przyjmowanie milionowych łapówek.

Cyfryzacja przejęła za to Centralny Ośrodek Informatyki, do tej pory podlegający Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, który odpowiada m.in. za System Rejestrów Państwowych, pl.ID, CEPIK. To znaczne wzmocnienie resortu Streżyńskiej, bo COI wypracował sobie w administracji opinię „cudownego dziecka”, które nie zawala projektów, a wręcz je ratuje, tak jak pl.ID przejęte z CPI. Przeniesienie rejestrów państwowych z resortu siłowego do administracji daje szanse lepszego wykorzystania danych przez urzędy oraz ich otwarcia na potrzeby obywateli i przedsiębiorców. Byłby to mocny fundament państwa usługowego – koncepcji intensywnie promowanej przez minister Streżyńską.

Cyberbezpieczeństwo czeka na nowe otwarcie

W strukturze MC znajdzie się też centrum reagowania na incydenty komputerowe prowadzone dotąd przez NASK. CERT stanowiłby mocne wzmocnienie kompetencji Ministerstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Ten obszar był w MAiC najbardziej zaniedbany, co znalazło swoje odbicie w raporcie NIK z ubiegłego roku. Tymczasem to właśnie resort cyfryzacji powinien być koordynatorem działań wszystkich instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo cybernetyczne (poza MC m.in.: MSW, MON, policja, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ABW, UKE). Dlatego w Ministerstwie Cyfryzacji ma się pojawić wiceminister odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo (prawdopodobnie zostanie nim gen. Włodzimierz Nowak, poprzednio dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, a potem zastępca szefa sztabu Grupy Łączności NATO).

Rząd przygotuje strategię dla państwa cyfrowego

Anna Streżyńska tuż po powołaniu zaczęła prace nad dokumentem „Kierunki działań Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”, który określi potrzeby związane z e-administracją i e-usługami. Jego główne tezy zostaną przedstawione w trakcie konferencji Państwo 2.0 w wystąpieniu sekretarza stanu w MC, wiceministra Witolda Kołodziejskiego. Materiał opublikowany na stronie MC zostanie poddany konsultacjom i posłuży jako punkt wyjścia do opracowania rządowej strategii w zakresie cyfryzacji.

Konferencja Państwo 2.0 będzie dobrą okazją do dyskusji nad założeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jej uczestnicy będą mogli poznać najważniejsze osoby odpowiadające za cyfryzację państwa i plany dotyczące kluczowych projektów informatycznych w administracji. 

Organizowana przez Computerworld po raz szósty konferencja Państwo 2.0 jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych informatyzacji sektora publicznego i jego usług dla obywateli i przedsiębiorców.

Szczegóły i rejestracja uczestników: panstwo.computerworld.pl


TOP 200