Nowa jakość na polskim rynku

Rozmowa z Wojciechem Dąbkowskim, prezesem Spółki UNILOT utworzonej przez Polskie Linie Lotnicze LOT, Bank PEKAO SA oraz amerykański koncern UNISYS.

Rozmowa z Wojciechem Dąbkowskim, prezesem Spółki UNILOT utworzonej przez Polskie Linie Lotnicze LOT, Bank PEKAO SA oraz amerykański koncern UNISYS.

- W wielu krajach komputery z charakterystycznym znakiem UNISYS spotykamy powszechnie, m.in. na lotniskach i w biurach linii lotniczych, w bankach i instytucjach finansowych, w urzędach i w fabrykach. Widoczne są także reklamy tej firmy. Dlaczego na naszym tynku UNISYS pojawił się dopiero niedawno?

- Rzeczywiście UNISYS mając 60 tysięcy klientów w 120 krajach i będąc czwartą - pod względem wielkości sprzedaży sprzętu i oprogramowania - firmą komputerową na świecie, dotychczas nie byt specjalnie widoczny na polskim rynku. Głównym powodem było to, że UNISYS, w większym stopniu niż wiele innych producentów, stosuje technologie objęte do niedawna ścisłym zakazem eksportu do krajów Europy Wschodniej. Dodatkowo, produkty UNISYS, powszechnie wykorzystywane w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, podlegały w latach osiemdziesiątych szczególnym ograniczeniom licencyjnym.

Koncern UNISYS powstał w 1986 roku z połączenia dwóch czołowych firm komputerowych: SPERRY UNIVAC - znanego polskim użytkownikom producenta najwyższej klasy dużych komputerów użytkowych, oraz BURROUGHS - firmy zajmującej się już od 100 lat produkcją specjalistycznych urządzeń cila potrzeb banków. Firma ta z uwagi na wysoką jakość swoich wyrobów, uznawana była powszechnie za Rolls-Royce'a systemów bankowych, UNISYS kontynuuje te dobre tradycje swych poprzedników, wykorzystując zdobywane długo doświadczenia.

- Czy oferta UNISYS jest zaadresowana do klientów stanowiących specyficzny, ściśle określony krąg odbiorców, czy też można uznać produkty UNISYS za systemy powszechnego użytku?

- Systemy komputerowe UNISYS są przede wszystkim przeznaczone dla tych odbiorców, którzy wymagają szczególnie wysokiej niezawodności oraz profesjonalnych, specjalistycznych rozwiązań. Oferta UNISYS obejmuje szeroki zakres sprzętu, od największych komputerów typu „mainframe", przez systemy UNK, aż po mikrokomputery, w tym bezkonkurencyjne w swej klasie mikrokomputery sieciowe serii B. W każdej z tych kategorii jest to sprzęt najwyższej jakości.

Klientami UNISYS są przede wszystkim firmy o ustalonej pozycji, dobrze prosperujące, dbające o jakość swoich usług. Należą do nich m.in. największe linie lotnicze: Lufthansa, Air France, SAS, Iberia, Sa-bena, Swissair, Finnair, United Airlines, Eastern Airlines, wykorzystujące komputery UNISYS do eksploatacji wielkich systemów (rezerwacja pasażerska i cargo, odprawa pasażerów itp.) Na komputerach UNISYS - głównie serii A i B - opiera również swą działalność 36 spośród 50 największych banków świata. UNISYS wprowadził swój sprzęt także do przemysłu samochodowego, gdzie jest używany m.in. przez Rolls-Royce Engines, Dunlop, Saab Scania, Fiat, Mitsui. Komputery UNISYS wykorzystywane są do obsługi kolei w Niemczech, Francji, Danii, Portugalii i Jugosławii. Działają też w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, takich jak: British Telecom, Dutch PTT, German PTT, Italian

PTT, Swiss PTT. Stosowane są na uniwersytetach - ponad 100 w samej tylko Europie - i w szpitalach. Aż 25% produkowanego sprzętu przeznaczone jest dla armii USA i już choćby z tego względu pozycja UNISYS jest niezwykle stabilna.

W ostatnich latach UNISYS stał się jednym z największych na świecie dostawców systemów UNK. Rodzina doskonałych komputerów U6000 obejmuje systemy zarówno dla małych (6 do 8 stanowisk), jak i dla wielkich (400 stanowisk) użytkowników. Oferujemy także profesjonalne komputery osobiste kompatybilne z IBM, które kupowane są przez odbiorców poszukujących sprzętu najwyższej jakości.

- Wnioskuję więc, że jest to sprzęt profesjonalny, produkowany z myślą o określonych użytkownikach. Co jednak zdaniem Pana decyduje o jego wyborze przez tego rodzaju użytkowników stawiających dostawcy sprzętu niezwykle wysokie wymagania?

- Przede wszystkim fakt, że UNISYS nie ogranicza się do produkcji sprzętu. Naszą mocną stroną jest tworzenie dostosowanych do określonych potrzeb systemów kompleksowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wspomniane uprzednio linie sprzętowe tworzone były równolegle z określonymi aplikacjami -np. obsługa linii lotniczych czy banków. Klienci UNISYS nie muszą poszukiwać dodatkowego oprogramowania u innych dostawców.

Bardzo dużą wagę UNISYS przywiązuje do rozwoju programów narzędziowych. Stąd też biorą sie nasze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju własnych języków czwartej generacji: ALLY, LINC i MAPPER, Ich stosowanie umożliwia nawet 20-krotne skrócenie czasu tworzenia aplikacji co, przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na nowe oprogramowanie użytkowe i rosnących kosztach zatrudnienia programistów, stanie się wkrótce poważnym argumentem przy wyborze dostawcy sprzętu komputerowego.

Należy także wspomnieć o bardzo szerokim zakresie i wysokiej usług towarzyszących, które zapewnia UNISYS. Świadectwem tego niech będzie fakt, że na tak wymagającym rynku, jakim jest rynek japoński, usługi UNISYS zostały ocenione w roku ubiegłym najwyże.

UNILOT, reprezentujący na polskim rynku koncern UNISYS, będzie w swej działalności stosować te same wysokie standardy jakościowe, jakie obowiązują przedstawicielstwa UNISYS w innych krajach.

- Zbliżyliśmy się tym samym do tematu działalności UNISYS na polskim rynku, jak doszło do powstania spółki UNILOT?

- Już w końcu lat siedemdziesiątych LOT zawarł kontrakt z UNISYS (wtedy -SPERRY UNIVAC) na dostawę kompletnego systemu komputerowego do rezerwacji i obsługi pasażerów. Do realizacji kontraktu niestety nie doszło, głównie ze względu na wprowadzenie ograniczeń eksportowych COCOM i wstrzymanie budowy kompleksu LOT-u (dzisiejszy LOT-Marriott), gdzie mieścić się miało centrum komputerowe.

W momencie podpisania przez LOT kontraktu na dokończenie budowy Air Terminalu, powróciła sprawa wyposażenia tego centrum w nowoczesny sprzęt komputerowy. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że tylko UNISYS może dostarczyć kompletne systemy komputerowe dla linii lotniczych obejmujące rezerwację miejsc, sprzedaż biletów, kalkulację taryf, obsługę cargo, odprawę pasażerów, planowanie załadunku samolotów itd.

W trakcie prowadzenia negocjacji powstał projekt utworzenia spółki, która wyposażyłaby centrum komputerowe i następnie świadczyła usługi informatyczne głownie na rzecz LOT. Równocześnie -reprezentując UNISYS na rynku polskim - spółka przynosić ma z tego tytułu określone korzyści swoim udziałowcom. Jej udziałowcem został też Bank PEKAO SA widzący w spółce z UNISYS szansę na szybsza automatyzację obsługi klientów i modernizację własnego systemu informatycznego.

Spółka UNILOT została zarejestrowana w końcu czerwca 1990 roku, a już 3 września rozpoczął pracę pierwszy z dwóch dużych komputerów serii 1100. Obecnie nasze centrum komputerowe jest jednym z największych tego typu ośrodków w kraju, a posiadane wyposażenie telekomunikacyjne stawia je bezsprzecznie na pierwszym miejscu. Z jego usług, poza PLL LOT mogą korzystać także inni użytkownicy szczególnie ci, którzy chcą eksploatować systemy ON-LINE.

- Poza obsługą PLL LOT, jakie są założenia polityki handlowej UNILOT wobec polskich klientów?

- Naszą działalność prowadzimy w trzech zasadniczych obszarach: usługi centrum komputerowego, w tym wspomnianą wyżej obsługę PLL LOT, promocję i sprzedaż produktów UNISYS; usługi informatyczne - produkcja oprogramowania, konsultacje, obsługa sprzętu, szkolenie własne i przez UNISYS itp.

- Opieramy się oczywiście na personelu polskim. Drogą testów, w tym testów psychologicznych, wybraliśmy grupę

około 35 informatyków spośród ponad 250 kandydatów. Jednym z warunków była bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracownikom swobodne posługiwanie się dokumentacją i właściwe korzystanie z zagranicznych szkoleń. Trwają one od kilku do kilkunastu tygodni. Koszty takich szkoleń są bardzo wysokie, ale jest to taka inwestycja, która ma szansę szybko się zwrócić.

Spółka oferuje dobre warunki pracy i odpowiednie do stawianych wymagań zarobki. Bez tego nie można liczyć na sta-

bilność personelu. Biorąc pod uwagę nakłady poniesione na przygotowanie pracownika sięgające kilkudziesięciu tysięcy dolarów, ma to w naszym przypadku pierwszorzędne znaczenie.

W pierwszym okresie naszej działalności pomagają nam także specjaliści UNISYS. Jest ich obecnie ośmiu (trzech Amerykanów, dwóch Brytyjczyków, dwóch Hindusów i Australijczyk), nie licząc mojego zastępcy, przedstawiciela koncernu UNISYS, pana Jerzego Grynia.

- Czy możemy już odnotować pierwsze wymierne sukcesy działalności Państwa firmy na naszym

rynku - może zawarte już kontrakty?

- Pierwszym sukcesem jest szybkie uruchomienie naszego Centrum Komputerowego - już wkrótce Międzynarodowy Port Lotniczy i pion handlowy PLL LOT będą pracować wykorzystując nasz system. Natomiast promocję sprzętu UNISYS prowadzimy dopiero od czterech miesięcy. Pierwsze kontrakty podpisaliśmy z bankami i ministerstwami. Poza tym prowadzimy intensywne rozmowy z kilkoma zakładami przemysłowymi, przedsiębiorstwami handlowymi i znaczącymi organizacjami budżetowymi.

Dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy sukcesów.


TOP 200