Nowa jakość głosu w telefonach komórkowych w USA

Wydział Infrastruktury Komórkowej Motoroli (CIG) planuje zaoferowanie klientom amerykańskim urządzeń telefonii komórkowej CDMA (wielodostęp z podziałem kodowym) z wokoderami 13 kb/s. To nowe rozwiązanie techniczne znacznie poprawi jakość przekazywanego głosu w cyfrowych telefonach komórkowych oraz usług komunikacji osobistej (PCS).

Wydział Infrastruktury Komórkowej Motoroli (CIG) planuje zaoferowanie klientom amerykańskim urządzeń telefonii komórkowej CDMA (wielodostęp z podziałem kodowym) z wokoderami 13 kb/s. To nowe rozwiązanie techniczne znacznie poprawi jakość przekazywanego głosu w cyfrowych telefonach komórkowych oraz usług komunikacji osobistej (PCS).

Wokodery w cyfrowych telefonach komórkowych zagęszczają cyfrowy przekaz głosu do formatu pozwalającego na sprawną transmisję. Obowiązujące w USA specyfikacje TDMA (IS-54, wielodostęp z podziałem czasu) oraz CDMA (IS-96A - wielodostęp z podziałem kodowym) wymagają stosowania wokoderów 8 kb/s. CDMA stosowane będzie przez operatorów działających na falach o częstotliwości 800 MHz i nowych operatorów PCS działających na falach 1,8 GHz,toteż Wydział Infrastruktury Komórkowej Motoroli oferować będzie wokodery dla klientów obu systemów. Jack Finlayson, dyrektor generalny CIG w USA uważa, że uzyskana przez nowe wokodery 13 kb/s znaczna poprawa jakości transmisji przyciągnie nowych klientów i przyczyni się do utrzymania konkurencyjnej pozycji Motoroli na rynku. Sprzedaż urządzeń telefonii komórkowej CDMA z wokoderami 13 kb/s planowana jest na pierwszy kwartał 1996 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200