Nowa jakość Bossa

Firma Boss podpisała w ubiegłym miesiącu kontrakt z funduszem inwestycyjnym Poland Partners oraz właścicielem firmy konsultingowej Growth Capital Group International z Gdańska. W myśl kontraktu Poland Partners zainwestował w spółkę Boss 1,5 mln USD.

Firma Boss podpisała w ubiegłym miesiącu kontrakt z funduszem inwestycyjnym Poland Partners oraz właścicielem firmy konsultingowej Growth Capital Group International z Gdańska. W myśl kontraktu Poland Partners zainwestował w spółkę Boss 1,5 mln USD.

Poland Partners jest funduszem inwestycyjnym typu venture capital specjalizującym się w inwestycjach kapitałowych w szybko rozwijające się firmy prywatne, działające w sektorach o wysokim tempie wzrostu.

Firma konsultingowa Growth Capital Group International zajmuje się wspomaganiem polskich przedsiębiorstw w zakresie kształtowania strategii długofalowych oraz zabezpieczania źródeł finansowania ich rozwoju. Łączna inwestycja 1 666 000 USD w firmę Boss pozwoli przede wszystkim rozszerzyć zakres usług obsługi klienta oraz umożliwi dalszy rozwój produktów.

Efektem kontraktu będzie wprowadzenie do oferty firmy programów pracujących w środowisku Windows. W I poł.br. na rynku pojawić się mają polskie wersje dwóch nowych systemów Finansowo-Księgowych. Produkty powstaną na podstawie umowy partnerskiej, zawartej przez Boss'ę z amerykańską firmą Great Plains Software.

Kontrakt z firmą Great Plains Software oraz inwestycje kapitałowe są wynikiem uczestnictwa Bossa w programie pomocy polskim firmom poszukującym kapitału sponsorowanym przez University of Michigan Business School oraz USAID.


TOP 200