Nowa hurtownia danych w Generali Polska

Uruchomienie nowej hurtowni danych miało na celu usprawnienie procesów raportowania w ramach całej Grupy Ubezpieczeniowej Generali Polska oraz wyeliminowanie problemów z jakością i spójnością informacji zarządczej.

Hurtownia danych finansowych stała się jednym wiarygodnym źródłem informacji dla wszystkich działów finansowych. "Po uruchomieniu hurtowni danych finansowych zmniejszył się czas przeznaczony na przygotowanie informacji i raportów, a ich jakość znacznie się poprawiła. Poprzez dostarczenie lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji spodziewamy się korzyści w postaci poprawy zarządzania przedsiębiorstwem" - powiedziała Magdalena Nawłoka, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych spółek grupy Generali w Polsce. Nowa hurtownia ma być wykorzystywana w procesach tworzenia analiz szkodowych, raportowania na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i budowanej centralnej bazy klienta korporacyjnego. Całość prac trwała dwa lata. Projekt zrealizowali specjaliści Infovide-Matrix.


TOP 200