Nowa gospodarka - mit, czy rzeczywistość

Nowa gospodarka daje szansę na stworzenie w Polsce firmy i marki o zasięgu międzynarodowym. Gdzieś w garażu kilka osób już pewnie nad tym pracuje - pisze Sławomir Lachowski, założyciel mBanku i Multibanku.

Nowa gospodarka - mit, czy rzeczywistość

Innowacje z zakresu technologii informacyjnej, które pojawiły się w ostatnich 50 latach, zyskały masę krytyczną o sile pozwalającej na całkowitą zmianę stylu życia i sposobu pracy jednostki, zasad działania przedsiębiorstw, sposobu funkcjonowania partii politycznych, organizacji społecznych, wreszcie całokształtu życia społecznego i gospodarczego w wymiarze narodowym i globalnym. Żyjemy w okresie rewolucji technologicznej przechodzącej w fazę relewancji społecznej i gospodarczej. Wbrew powszechnej opinii rewolucje nie rozpoczynają się nagle i wcale nie trwają krótko. Rewolucja przywodzi na myśl krwawe zamieszki i drastyczne zmiany, ale może także oznaczać szybkie i głębokie przekształcenia, zasadniczą transformację jakościową.

Sławomir Lachowski Twórca mBanku i Multibanku, wieloletni prezes i wiceprezes, członek zarządu BRE Banku, wiceprezes PKO BP, wiceprezes Powszechnego Banku Gospodarczego. Absolwent SGPIS i studiów podyplomowych w Moguncji i Zurychu. Na przełomie lat 80. i 90. brał udział w pracach zespołu pod kierownictwem Leszka Balcerowicza opracowującego zagadnienia dotyczące transformacji gospodarki centralnie planowanej w system gospodarki rynkowej. Od 2008 r. właściciel fi rmy doradztwa strategicznego SL Consulting. Autor, wydanej w 2010 r., książki "Droga Innowacji".

Szereg wynalazków wdrożonych i udoskonalanych w ciągu prawie 100 lat na przełomie XVIII/XIX wieku zmieniło całkowicie sposób produkcji i dystrybucji towarów oraz stosunki społeczne i polityczne. Maszyny zastąpiły siłę mięśni w sferze produkcji dóbr i energii potrzebnej do ich wytwarzania. Zastosowanie powszechnie dostępnych surowców umożliwiło produkcję masową i wzrost dobrobytu. Maszyna przędzalnicza, maszyna parowa, wytop żelaza i stali z pomocą węgla, kolej i inne wynalazki popchnęły świat do przodu w ciągu wieku więcej niż przez 1000 lat do tej pory. Rozwój cywilizacji nie jest procesem liniowym, następujące po sobie fale szybkiego wzrostu i spowolnienia wynikają z twórczej siły innowacji, których masa krytyczna powoduje przyspieszenie. Stała, ale nie ciągła zmiana określa trajektorię rozwoju.

Kolejne przyspieszenie

Jesteśmy dziś świadkami zjawisk i wydarzeń, które są siłą napędową kolejnego przyspieszenia. To rewolucja porównywalna z tą sprzed dwustu lat pod względem głębokości zmian sposobu funkcjonowania gospodarki i życia społecznego, chociaż ma zupełnie inny charakter. Siłą motoryczną zmian stały się obecnie innowacje w sieci powiązań i relacji za pomocą komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych i odpowiedniego oprogramowania, które ułatwiają wykonywanie zadań, wspomagają komunikację, dostęp do informacji, przekazywanie wiedzy i ponownie przyspieszają tempo innowacji.

Kluczowym czynnikiem tego procesu jest technologia informacyjna (Information Technology - IT) i Internet. Dostarczają użytkownikowi narzędzi, za których pomocą może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Niezwykle szybki rozwój technologii informacyjnych porównuje się do największych osiągnięć rewolucji przemysłowej i ich wpływu na zmianę życia codziennego oraz organizację procesów produkcji (wzrost wydajności). Technologie informacyjne, obejmujące oprogramowanie, sprzęt komputerowy i telekomunikację, całkowicie zmieniają oblicze gospodarki, wpływając na sposób produkcji, zarządzania i handlu, przeobrażając jednocześnie zasady komunikacji, nauki, pracy, zakupów, spędzania wolnego czasu.


TOP 200