Nowa emisja akcji ComArchu

ComArch SA złożył do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt dotyczący nowej emisji akcji.

ComArch SA złożył do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt dotyczący nowej emisji akcji.

Emisja obejmie: 500 tys. akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy i 70 tys. akcji serii F z przeznaczeniem dla średniej kadry menedżerskiej. Planowana jest również transza dla inwestorów zagranicznych.