Nowa droga Alphy do platformy Intela

Digital Equipment Corporation wprowadza do sprzedaży oprogramowanie FX!32 - umożliwiające uruchamianie na komputerach z procesorami Alpha 32-bitowych aplikacji dla platformy Intel x86, pracujących w środowiskach Windows 95 i Windows NT. Może się to przyczynić do zwiększenia udziału w rynku mniej wydajnych systemów Alpha.

Digital Equipment Corporation wprowadza do sprzedaży oprogramowanie FX!32 - umożliwiające uruchamianie na komputerach z procesorami Alpha 32-bitowych aplikacji dla platformy Intel x86, pracujących w środowiskach Windows 95 i Windows NT. Może się to przyczynić do zwiększenia udziału w rynku mniej wydajnych systemów Alpha.

Dotychczas uruchamianie aplikacji na sprzęcie o odmiennej architekturze od tej, dla której program został oryginalnie skompilowany, było możliwe dzięki emulacji i konwersji binarnej. Zastosowanie emulacji udostępnia małą wydajność, ale nie wymaga interwencji programisty. Korzystanie z konwersji binarnej daje znacznie większą szybkość, ale często wymaga dodatkowej pracy w procesie translacji.

Aby rozwiązać ten problem, DEC wyposażył FX!32 w trzy elementy: środowisko run-time, zapewniające przejrzyste wykonywanie funkcji, konwerter binarny o dużej wydajności oraz serwer koordynujący pracę obu tych elementów. Gdy użytkownik rozpoczyna korzystanie z aplikacji Win32, środowisko run-time FX!32 pracujące na systemie Alpha automatycznie wywołuje Windows NT. Run-time wykonuje wszystkie funkcje, ponieważ zawiera emulator wyposażony w pełen zestaw instrukcji x86 oraz realizuje pełne środowisko Win32. Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji, system jeszcze nic o niej "nie wie" i posługuje się wyłącznie emulatorem. Przy każdym następnym jej wykonaniu następuje sukcesywne wymienianie zestawu instrukcji x86 na rodzime instrukcje systemu Alpha. W efekcie, po pewnym czasie tylko niewielka część aplikacji, której nie można przetłumaczyć na zestaw instrukcji Alphy, uruchamiana jest za pomocą emulatora.

Duża wydajność osiągana przez FX!32 wynika z uruchamiania bibliotek API systemu Alpha, znacznie szybszych od odpowiednich bibliotek Windows NT. Większość niezbędnego kodu powstaje w trakcie współpracy modułu run-time oraz pracującego w tle optymalizatora, który zapewnia wysoką wydajność (korzysta z technik dostępnych dotychczas w nowoczesnych kompilatorach).

Do poprawnego działania produkt nie wymaga interwencji użytkownika. Oprogramowanie uzupełniono w interfejs graficzny FX!32 Manager, umożliwiający zarządzanie optymalizacją kodu, ochronę części zasobów oraz obserwację statusu serwera.

FX!32 1.0 niestety nie wyposażono w obsługę Microsoft Win32 Debug API, który umożliwiałby rozwijanie aplikacji dla środowiska Intela na platformie DEC.


TOP 200